KNF zwrócił uwagę mBankowi

mBank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące zalecenia przestrzegania przez bank dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE - poinformowała spółka w komunikacie.

KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 3,11 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), 2,33 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 1,74 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBanku na poziomie skonsolidowanym wynosiła 3,64 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 2,73 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I i 2,04 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: