Kolejna duża liczba niewypłacalności w skali globalnej, powyżej średniego poziomu sprzed pandemii

Wewnętrzne raporty Allianz Trade dotyczące niewypłacalności dużych firm – tych o obrotach powyżej 50 mln EUR – wskazują na kolejną wysoką liczbę przypadków na całym świecie (89 w I kw. 2023 r.) drugi kwartał z rzędu, a także zauważalne odbicie średniej wielkości poważnych niewypłacalności w odniesieniu do ich obrotów.

Jak zwraca uwagę firma w I kw. br. odnotowano kolejną dużą liczbę niewypłacalności w skali globalnej, powyżej średniego poziomu sprzed pandemii. W I kw. 2023 r. liczba dużych niewypłacalności wyniosła 89 przypadków, tj. +1 przypadek w porównaniu do poprzedniego kwartału i +20 przypadków w porównaniu do I kw. 2022 r., a także +4 w porównaniu do poziomu sprzed pandemii (85 średnio w okresie 2017-2019). Co ważne, w przeciwieństwie do poprzedniego kwartału, łączne obroty tych niewypłacalnych największych firm odbiły się o +63% r/r w I kw. 2023 r. do 72,6 mld euro z 44,6 mld euro, a średnie obroty wzrosły o +26% r/r do 816 mln euro, w szczególności z powodu 10 niewypłacalności firm, których obroty przekroczyły 2 mld euro po raz pierwszy od IV kw. 2020 r. 

Liczby te są nowym dowodem na to, co firma opisała w jej najnowszym raporcie na temat niewypłacalności (Raport o niewypłacalności: Nie ma odpoczynku dla lewarowanych (allianz.com)) – wskazując na większe ryzyko wystąpienia efektu domina u dostawców, podczas gdy ogólna liczba niewypłacalności stale rośnie.

Allianz Trade zaznacza, iż w I kw. w USA większość regionów przyczyniła się do odbicia głównych niewypłacalności w ujęciu r/r, z wyjątkiem regionu Centralnego i Wschodniego. Największym wzrostem wyróżnia się Ameryka Północna (+15 przypadków r/r do 18), wyprzedzając Europę Zachodnią (+4 przypadki r/r do 40) oraz region Azji i Pacyfiku (+3 przypadki r/r do 21). Ranking pozostaje taki sam, patrząc na ostatnie dwa kwartały łącznie, z Ameryką Północną (+21) przed Europą Zachodnią (+7) i regionem Azji i Pacyfiku (+7). Europa Zachodnia jest bliska zarejestrowania połowy globalnej liczby z 86 przypadkami na 177, podczas gdy region Azji i Pacyfiku (43) pozostaje na drugim miejscu, z kolejną partią przypadków w sektorze budowlanym w Chinach. Jednak USA zastąpiły Chiny na podium największej liczby niewypłacalności z 6 z 10 największych niewypłacalności w I kw. 2023 r. – i 10 z 20 największych.
Handel detaliczny i budownictwo to najbardziej dotknięte niewypłacalnością sektory od IV kw. 2022 r., w szczególności w Europie Zachodniej. Trzy sektory, które w największym stopniu przyczyniły się do globalnej liczby przypadków niewypłacalności, to budownictwo (13 przypadków w I kw. 2023 r. po 19 w IV kw. 2022 r.), handel detaliczny (odpowiednio 16 i 14 przypadków) oraz usługi (odpowiednio 7 i 10 przypadków). 

Przy czym niewypłacalności firm o obrotach przekraczających 1 mld euro odnotowały najwyższą kwartalną liczbę od 2020 r., z 10 przypadkami w I kw. 2023 r. (w porównaniu z 5 średnio kwartalnie w 2022 r. i 6 w 2021 r.), głównie w usługach (3) i handlu detalicznym (3). W I kw. 2023 r. liczba niewypłacalności pozostaje niemal taka sama dla firm o obrotach od 50 do 100 mln euro (39 przypadków) niż tych o obrotach od 100 mln euro do 1 mld euro (40) – w IV kw. 2022 r. było to odpowiednio 46 i 40 przypadków. 

Budownictwo wyróżnia się największą dotkliwością pod względem obrotów (średnio 1850 mln euro) w ciągu ostatnich czterech kwartałów, wyprzedzając sektor motoryzacyjny (1280 mln euro), farmaceutyczny (770 mln euro) i detaliczny (710 mln euro).

Jak wyjaśnia Allianz Trade niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wiążą się z brakiem środków na pokrycie zobowiązań u dostawcy, powodując efekt domina – ich kłopoty z płynnością.

Źródło

Skomentuj artykuł: