Koniec ze sprzedawaniem bez rozliczenia podaktu

Platformy cyfrowe będą zobowiązane przekazywać KAS informacje o użytkownikach sprzedających za pośrednictwem tych platform towary lub np. usługi najmu mieszkań. We wtorek resort finansów poinformował o założeniach wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy UE w tej sprawie.

Ministerstwo Finansów (MF) prowadzi do 24 lipca prekonsultacje założeń wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy ws. obowiązków sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez MF, operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać Krajowej Administracji Skarbowej informacje dotyczące sprzedawców przeprowadzających transakcje za pośrednictwem ich platform. Operator będzie weryfikował w ramach procedury należytej staranności, czy dany sprzedawca podlega raportowaniu. W tym celu operator może polegać na dostępnych publicznie informacjach lub na potwierdzeniu uzyskanym od sprzedawcy. Może również skorzystać z usług zewnętrznego usługodawcy.

Dyrektor departamentu polityki podatkowej w resorcie Marcin Lachowicz podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że obowiązki sprawozdawcze operatorów cyfrowych są formą uszczelnienia systemu podatkowego.

"Operatorzy platform będą dostarczać informacje o sprzedawcach. Administracje skarbowe poszczególnych krajów otrzymają informacje, kto dokonuje sprzedaży. Będzie większa możliwość weryfikacji, czy każdy sprzedający za pośrednictwem tych platform rozlicza podatki w państwach swojej rezydencji" - powiedział Lachowicz. To - jak wskazał - będzie służyć wyrównaniu szans pomiędzy sprzedawcami online i offline.

Poinformował, że obowiązki sprawozdawcze obejmą zarówno platformy z UE, jak i spoza Unii. Właściciele platform cyfrowych będą raportować informacje o swoich użytkownikach: osobach fizycznych albo podmiotach, które są rezydentem któregoś z unijnych państw. Przewidziano pewne wyłączenia: operatorzy platform nie będą musieli informować administracji skarbowej o sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży i ich wynagrodzenie nie przekroczy równowartości 2 tys. euro w okresie sprawozdawczym, czyli w ciągu roku; ponadto o podmiotach rządowych, spółkach notowanych na giełdzie czy hotelach - przekazał Lachowicz.

"Jeśli myślimy np. o platformach sprzedających ubrania, celem nie jest zbieranie informacji o obywatelach, którzy sprzedają niepotrzebne buty czy ubranie. Zdecydowano na szczeblu UE, że to jest próg minimalny dla okresu sprawozdawczego, czyli roku (30 transakcji i do 2 tys. euro – red.). Poniżej tego progu uznano, że nie jest to obszar szarej strefy, gdzie ktoś wchodzi w konkurencję z uczciwie działającymi przedsiębiorcami" - zaznaczył ekspert MF.

Podkreślił, że raportowane będą zagregowane dane dotyczące wolumenu transakcji danego sprzedawcy w danym okresie. Pierwsze raportowanie operatorów platform cyfrowych przewidziano w 2024 r. za 2023 r. "Myślimy, by w kolejnych okresach raportowanie było kwartalne" - dodał.

Pytany o obszar uszczelnienia, Lachowicz sprecyzował, że resort bierze pod uwagę przede wszystkim uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych i VAT. "Jeśli chodzi o próbę oszacowania sfery niezgłoszonej działalności i możliwych wpływów do budżetu, nie podejmujemy się szacowania. Jest to w dużym stopniu terra incognita" - przyznał Lachowicz.

Wskazał, że przygotowane przez MF założenia będą podstawą do wypracowania projektu przepisów, który zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Zgodnie z proponowaną koncepcją, szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przeprowadzić kontrolę wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych.W sytuacji gdy raportujący operator platformy nie wykona obowiązku sprawozdawczego, bądź wykona go w sposób niepełny, może podlegać karze pieniężnej lub wykreślenia z rejestru jako podatnik VAT.

Źródło

Skomentuj artykuł: