Kradzież spółek zostanie bardzo utrudniona

Ryzyko kradzieży firmy polegającej na tym, że nieuprawnione osoby posługujące się sfałszowanymi wnioskami dokonują w KRS zmiany danych o zarejestrowanym podmiocie zostanie bardzo ograniczone.

Od 1 lipca ub.r. funkcjonuje w Polsce elektroniczny portal Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jest to platforma, za pomocą której można składać wnioski o wpis (zmianę) danych podmiotów, które są tam zarejestrowane. Planowane są dalsze zmiany w tym systemie związane także z jego usprawnieniem.

Jednym z kluczowych powodów przeprowadzenia nowelizacji jest dostrzeżona potrzeba uszczelnienia systemu i przeciwdziałaniu procederowi tzw. kradzieży spółek - mówi Michał Mieszkiełło, partner odpowiedzialny za Zespół Doradztwa Korporacyjnego Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Taka kradzież polega na tym, że w sposób nieuprawniony, osoby, które posłużą się sfałszowanymi wnioskami lub takimi, w których są nieprawdziwe dane bądź załączniki, dokonują zmiany danych podmiotu w KRS. Zazwyczaj są to zmiany w danych dotyczących sposobu reprezentacji spółki albo osób wchodzących w skład organów tej spółki.

Ze względu na elektroniczny proces rejestracji takich wniosków, referendarze w dużo bardziej ograniczony sposób analizują te wnioski i nie mają narzędzi do weryfikowania, czy dane we wnioskach nie zostały sfałszowane.

Procederowi kradzieży spółek przeciwdziałać ma nowe narzędzie polegające na tym, że KRS, do podmiotów, które są tam wpisane będzie wysyłał w formie newslettera informacyjne emaile o tym, że wpłynął jakiś wniosek dotyczący danej spółki, oraz że wniosek ten jest procedowany lub dokonane zostały zmiany we wpisie do rejestru.

W tym emailu podane zostaną tylko podstawowe informacje dotyczące spółki. Jeżeli osoba zainteresowana zechce sprawdzić co się zmieniło lub na podstawie jakich dokumentów dokonano zmiany, będzie musiała zajrzeć do akt rejestrowych (które znajdują się w sądzie) albo przeanalizować treść wpisu w rejestrze przedsiębiorców w tzw. wypisie aktualnym bądź w odpisie pełnym z tego rejestru.

Po otrzymaniu takiego emaila z KRS przedsiębiorca będzie miał możliwość szybciej zareagować i zweryfikować czy to jest zmiana, o którą wnioskowała spółka i czego ona dotyczy – wyjaśnia M.Mieszkiełło z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Nowelizacja ustawy jest obecnie procedowana w Sejmie.

Źródło

Skomentuj artykuł: