Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników

Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników - powiedział w Wilkowie (woj. lubelskie) wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Podczas otwartego spotkania z rolnikami szef MRiRW mówił m.in. o cenach zbóż oraz o przyszłości polskiego chmielarstwa.

GŁÓWNE

Szef resortu rolnictwa podczas wizyty w woj. lubelskim złożył wizytę w nieczynnym od pewnego czasu zakładzie SCF Natural Sp. z o.o., który produkował wysokiej jakości granulaty i ekstrakty chmielowe. Spółka zajmowała się kontraktacją, skupem chmielu, jego przetwórstwem i sprzedażą. – Polityka Krajowej Grupy Spożywczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom plantatorów chmielu i również ten zakład będzie nabyty przez nią od Grupy Azoty – zapowiedział wicepremier Henryk Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa poinformował również, że jest już wstępne porozumienie między tymi dwiema spółkami Skarbu Państwa i obecnie trwają szczegółowe ustalenia biznesowe. – Mam nadzieję, że wkrótce ten zakład ożyje i wznowi skup chmielu oraz produkcję granulatu – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk. Dodał, że są zabezpieczone środki finansowe dla Krajowej Grupy Spożywczej również na skup chmielu. Wicepremier podkreślił, że działalność tego nowoczesnego zakładu będzie odbudowana i zostanie uruchomiona produkcja. – Mam nadzieję, że rolnicy mający jeszcze zapasy pozakontraktowe będą mogli już od przyszłego tygodnia przywieźć i sprzedać surowiec – powiedział szef resortu rolnictwa. W wizycie w SCF Natural Sp. z o.o. towarzyszyli wicepremierowi prezesi: Grupy Azoty Jacek Janiszek i Polskiego Związku Producentów Chmielu Jan Madej.

W godzinach popołudniowych szef resortu rolnictwa w szkole podstawowej w Wilkowie spotkał się z plantatorami chmielu. Podczas tego spotkania plantatorzy mieli możliwość zapoznania się z  prezentacją dotyczącą wsparcia tego sektora w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Polska jest drugim pod względem powierzchni uprawy oraz trzecim pod względem wielkości produkcji producentem chmielu w Unii Europejskiej. Około 90 proc. powierzchni upraw chmielu jest zlokalizowanych w woj. lubelskim. W latach 2020 i 2021 znacząco spadł poziom skupu chmielu oraz jego ceny w stosunku do lat poprzednich, przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów produkcji. Uwarunkowania rynkowe w browarnictwie były w ostatnim czasie determinowane przez skutki pandemii COVID-19 i wojnę w Ukrainie, które powodują wzrost ryzyka handlowego po stronie plantatorów w kontekście dochodów.

Sektor ten otrzymuje wsparcie krajowe oraz z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 r. sektor chmielu w Polsce otrzymał wsparcie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Od 2015 r. w ramach systemu płatności bezpośrednich sektor chmielu jest wspierany za pomocą tzw. dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023–2027 uwzględniono sektor chmielu na liście sektorów, do których będzie przyznawane wsparcie związane z produkcją na takich samych zasadach jak obecnie. Do upraw chmielu jest przyznawana również jednolita płatność obszarowa.

Przebywający w województwie lubelskim wicepremier Henryk Kowalczyk złożył również wizytę w Puławach. Tam odwiedził: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Skomentuj artykuł: