Kurtyka: Dzięki „Mojemu Elektrykowi” liczba samochodów elektrycznych potroi się

Kwestie wpływu pakietu Fit for 55 na dekarbonizację sektora transportu oraz zagadnienia związane z rozwojem elektromobilności w Polsce były głównym tematem dyskusji z udziałem ministra klimatu i środowiska podczas II edycji Kongresu Nowej Mobilności, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wydarzenie odbyło się w Łodzi.

Unijny pakiet Fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. Jest to wyzwanie i szansa na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce. Istotnym elementem prac resortu klimatu i środowiska w tym zakresie są m.in. działania w sferze legislacyjnej prowadzone w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przyjęty 5 października br. przez Radę Ministrów projekt przewiduje m.in. ułatwienia w zakresie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych. Oprócz realizowanych działań legislacyjnych resort klimatu i środowiska przygotował zachęty finansowe do zakupu lub leasingu aut elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie ich liczby na polskich drogach.

W ostatnich tygodniach uruchomione zostały dopłaty do leasingu w realizowanym wraz z NFOŚiGW programie „Mój Elektryk”. Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. Liczymy, że dzięki prowadzonym w ramach programu „Mój Elektryk” działaniom, liczba samochodów elektrycznych w Polsce potroi się

podkreślał minister Michał Kurtyka.

Realizujemy też program „Zielony Transport Publiczny”, w przypadku którego nabór wniosków w pierwszej fazie ze względu na ogromne zainteresowanie został zamknięty po 14 dniach. We wrześniu br. ruszył nabór wniosków w drugiej fazie programu, której budżet wynosi 1 mld zł z przeznaczeniem na dotacje oraz 200 mln zł na pożyczki

dodał minister.

Podczas kongresu szef resortu klimatu i środowiska podkreślił też znaczenie Polski w kontekście rozwoju elektromobilności na arenie międzynarodowej. W 2020 r. Polska eksportowała w UE prawie 50 proc. autobusów elektrycznych. W ub. roku nasz kraj był również największym eksporterem baterii litowo-jonowych pośród państw UE i siódmym na świecie. Wartość eksportu wyniosła blisko 4 mld euro.

Skomentuj artykuł: