Kurtyka: Nie powinniśmy wykluczać żadnego paliwa, ani technologii na naszej drodze do neutralności klimatycznej

- Europa Środkowo-Wschodnia opowiada się za transformacją, która nie pogłębi istniejących nierówności i która połączy szybką dekarbonizację z poprawą jakości życia - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas „Europejskiego Forum Alpbach” w Austrii.

Szef resortu klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że w kwestii transformacji energetyczno-klimatycznej sytuacja wyjściowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest wyjątkowa w skali kontynentu. Podkreślił też, że aby osiągnąć zamierzone rezultaty, niezbędne jest połączenie trzech wymiarów: dostępnych zasobów, nowoczesnych technologii i oczekiwań społecznych.

- Nie powinniśmy zapominać, że transformacja klimatyczna jest trudnym procesem, zwłaszcza dla krajów naszego regionu i mogą być potrzebne pewne rozwiązania przejściowe. Duża część miksu energetycznego w tej części Europy opiera się na węglu. Wynika to zarówno z uwarunkowań ekonomicznych, jak i historycznych. Dlatego nasz wysiłek będzie niewspółmierny do tego, który będą musiały włożyć kraje zachodnie. Nie powinniśmy zatem wykluczać żadnego paliwa, ani technologii na naszej drodze do neutralności klimatycznej - zaznaczył.

Jak podkreślił minister, osiągnięcie celów klimatycznych nie powinno zagrażać sprawiedliwemu dostępowi do energii po przystępnych cenach zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu.

- Dlatego szybkiemu wdrażaniu odnawialnych źródeł energii musi jednocześnie towarzyszyć stabilna, zeroemisyjna produkcja z energetyki jądrowej - poinformował.

- W wielu krajach energia jądrowa jest niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Potrzeba elastycznego i zdywersyfikowanego miksu energetycznego, którego nieodzownym elementem jest energia jądrowa, została wyraźnie potwierdzona w wielu badaniach jakościowych, w szczególności przeprowadzonych m.in. przez Międzyrządową Agencję Energii, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu czy Międzynarodową Agencję Energii Atomowej - dodał.

Minister zwrócił też uwagę, że Polska od wielu lat podkreśla, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków gospodarczych w określonych regionach czy grupach społecznych.

- Transformacja nie zostanie pomyślnie przeprowadzona bez wsparcia społecznego. Dlatego powinniśmy unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do większego obciążenia społeczeństwa, a już na tym etapie należycie zaradzić ryzyku pogłębiania się ubóstwa energetycznego. Transformacja powinna poprawiać standardy życia, a nie je obniżać” – powiedział.

Skomentuj artykuł: