Lepsze nastroje wśród pracowników

W lutym nastroje na rynku pracy były lepsze niż miesiąc wcześniej; poprawiły się oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy, wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, a spadł odsetek badanych biorących pod uwagę możliwość utraty pracy - wynika z opublikowanego w piątek sondażu CBOS.

Większość (57,3 proc.) pracujących zarobkowo pozytywnie oceniła aktualną sytuację w swoim zakładzie pracy, przy czym połowa pytanych (50,3 proc.) uznała ją za po prostu dobrą, a 7 proc. za bardzo dobrą. Niespełna co dziesiąty ankietowany określił sytuację w miejscu pracy jako złą (9,6 proc.).

Trzech na dziesięciu (30,5 proc.) respondentów uznało, że sytuacja w ich zakładzie pracy jest „ani dobra, ani zła”. 2,5 proc. uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

W porównaniu ze styczniem oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy poprawiły się – o 6 pkt proc. przybyło pracujących, którzy uważają, że sytuacja w ich miejscu pracy jest dobra. Jednocześnie mniej osób określiło sytuację w swoim miejscu pracy jako złą oraz "ani dobrą, ani złą" (spadek po 3 pkt proc.).

W badaniu odnotowano wzrost poczucia stabilizacji, jeżeli chodzi o przyszłą sytuację w zakładach pracy. Od stycznia o 7 pkt proc. (do 64,5 proc.) przybyło uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie ulegnie żadnym zmianom, a nieznacznie ubyło przewidujących jej pogorszenie (spadek o 2 pkt proc. do 14,7 proc.) oraz przekonanych, że w ciągu roku od momentu badania sytuacja się poprawi (spadek o 1 pkt proc., do 14,4 proc.).

W lutym wzrosło też poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia - wyraziło je 77 proc. badanych (wzrost o 7 pkt proc.). Z możliwością utraty pracy liczy się co piąty respondent (spadek o 6 pkt proc.). Jak podkreślił CBOS, ostatnio identyczny rozkład odpowiedzi uzyskano w maju i czerwcu ubiegłego roku.

Minimalnie lepsze niż w styczniu są oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Blisko trzy czwarte ankietowanych (72 proc., wzrost o 2 pkt proc.) uważa, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można znaleźć pracę, a 17 proc. (spadek o 3 pkt proc.) wskazuje na większe lub mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Jak podano, niezmiennie największa grupa badanych twierdzi, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można wprawdzie znaleźć pracę, ale trudno o pracę odpowiednią (obecnie 57 proc. wskazań).

Badanie zrealizowano od 6 do 19 lutego br. na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI). 

Źródło

Skomentuj artykuł: