Mechanizm dystrybucji węgla: to działa!

Rosja z premedytacją wprowadziła Europę w stan kryzysu energetycznego. Wymaga to mobilizacji od całej administracji publicznej – rządu i samorządów. Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli.

- Dzięki dopłacie z budżetu państwa, samorządy mogą kupić węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importerów – do 1500 zł za tonę. To lepszy dostęp do surowca i niższe ceny dla obywateli - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Porcie Gdańskim o rządowych rozwiązaniach dla gmin i mieszkańców w kwestii dystrybucji węgla. To nie jedyne działanie rządu na rzecz ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen węgla. - Wprowadziliśmy też jednorazowy dodatek węglowy, który wynosi 3 tys. zł - zaznaczył premier. – Są takie momenty w historii, że rząd musi bardzo mocno chwycić ster we własne ręce i zaproponować własne rozwiązania, aby potem je skutecznie zrealizować. Na rynku surowców, po ataku Rosji na Ukrainę zapanował chaos i zamęt. Nie było tam żadnych normalnych mechanizmów rynkowych. Trzeba było te mechanizmy zastąpić mechanizmami sprawnego państwa – powiedział premier podsumowując działania rządu w walce z międzynarodowym kryzysem energetycznym.

Nie więcej niż 2 tys. zł za tonę
W ramach wsparcia dostaw paliw stałych do gospodarstw domowych wprowadziliśmy m.in. dodatek finansowych i czasowe dopuszczenia stosowania w gospodarstwach domowych węgla brunatnego. Oprócz tego 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwia ona samorządom sprzedaż węgla mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Formularz zapotrzebowania, w systemie cieplo.gov.pl, wypełniło 2387 gmin. Z 1885 gminami zostały podpisane umowy. W ramach tego:

- w 500 gminach zrealizowano pierwszą dostawę,
- gminy odebrały 90 605 ton węgla,
- w 88 gminach rozpoczęto realizacje zamówienia.

Dodatek węglowy chroni gospodarstwa domowe
Rząd chroni gospodarstwa domowe przed narastającym wzrostem cen węgla, dlatego wprowadzilił jednorazowy dodatek węglowy, który wynosi 3 tys. zł. Wnioski o dodatek można było składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Obowiązuje zasada „Jedno gospodarstwo domowe = jeden wniosek”. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

Spotkania dotyczące zakupów węgla w KPRM
Rząd na bieżąco analizuje sytuację na rynku węgla, aby móc szybko reagować na zmieniające się realia. – Nie odwracamy oczu, zakasujemy rękawy i idziemy do przodu. Realizujemy to, co w sytuacji, kiedy rynek nie działa, kiedy mechanizmy rynkowe są naruszone - to, co musi zorganizować państwo – kontynuował premier. Od lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywają się cykliczne spotkania dotyczące zakupów węgla. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, w tym przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i innych podmiotów zaangażowanych w proces zakupu węgla i jego dystrybucję. Umożliwia to sprawne zarządzanie tym procesem.

Niższe ceny energii dla Polaków
Polska przedstawia jeden z najbardziej kompleksowych pakietów wsparcia dla gospodarki w Europie. Chronimy Polaków przed kryzysem energetycznym i dzięki proponowanym przez nas działaniom bezpośrednio wspieramy m.in. samorządy.

Rada Ministrów uzgodniła i zaproponowała maksymalną cenę za energię elektryczną m.in. dla samorządów w wysokości 785 zł/ MWh. Oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. To duża ulga dla budżetów samorządowych i zapewnienie ciągłości ich usług dla swoich mieszkańców.

Zamrożone ceny za energię w 2023 r. :

- do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
- do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,
- do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
Skorzysta z tego każdy, jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę za prąd na poziomie 693 zł/ MWh.

Źródło

Skomentuj artykuł: