Milion inteligentnych liczników w sieci koncernu

Klienci firmy Tauron dysponują już ponad milionem nowoczesnych liczników zdalnego odczytu (LZO).

Do końca 2023 r., spółka planuje instalację kolejnych 100 tysięcy sztuk. Dzięki wymianie liczników klienci uzyskają dostęp do dużego pakietu wiedzy o swojej strukturze korzystania z energii, a tym samym możliwość zarządzania poborem energii elektrycznej.

- Projekt instalacji inteligentnych liczników, to największe przedsięwzięcia w zakresie pomiarów i wykorzystania danych pomiarowych w polskiej energetyce. Zakładamy, że do 2030 roku wszyscy nasi klienci będą już dysponować inteligentnymi licznikami. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Dla coraz większej liczby klientów Taurona wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji. Tauron Dystrybucja dzięki instalacji inteligentnych liczników zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych o pracy sieci elektroenergetycznej.

- Milion liczników inteligentnych pracujących na naszej sieci to efekt kilku działań prowadzonych jednocześnie w ostatnich latach. Mam na myśli realizację programu AMIplus na terenie Wrocławia, instalację liczników zdalnego odczytu w ramach rynku mocy oraz bardzo duży wzrost liczby prosumentów. W ich przypadku wszystkie przyłączone do naszej sieci mikroinstalacje są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy – tłumaczy Radosław Pobol prezes Tauron Dystrybucja.

Liczniki inteligentne to element inteligentnej sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla pracy sieci elektroenergetycznej. Najważniejsze z nich to jakość energii elektrycznej, zużycie energii przez klientów i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Wymiana liczników jest jednak tylko jednym z elementów budowanego systemu nowoczesnego zarzadzania siecią w oparciu o pozyskiwane dane pomiarowe. Nie mniej istotne jest skomunikowanie ich z systemem centralnym, przetwarzanie i analizowanie pozyskanych  danych.

Ambitne plany na ten i kolejne lata

W 2023  r. w Tauron rozpoczyna się kolejny etap instalacji LZO na masową skalę. W  drugiej połowie roku rozpoczną się wymiany liczników na terenie oddziałów Wrocław i Wałbrzych. Jednocześnie będą prowadzone planowe wymiany legalizacyjne liczników zdalnego odczytu, które już w 2015 r. były zainstalowane na terenie miasta Wrocław.

Harmonogram wdrożenia liczników zdalnego odczytu zakłada:

  •     w latach 2023-2026 wymianę  2,7 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach;
  •     w latach 2025 - 2028 wymianę 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie;
  •     w latach 2027- 2030 wymianę 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie.

Wybór standardu i technologii komunikacji dla liczników zdalnego odczytu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność całego procesu wdrażania inteligentnego opomiarowania. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz analiz technologii, wybrana na te obszary została technologa komunikacyjna PLC wraz z technologią uzupełniającą GSM.

W 2022 r. został rozstrzygnięty przetarg organizowany w ramach prac zespołu AMIplus. Przetarg objął dostawę liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Oddziału we Wrocławiu. TAURON Dystrybucja przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych postepowań na zakup aparatury pomiarowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: