Największa od półwiecza inwestycja w gdyńskim porcie

Zakończono budowę publicznego terminalu promowego, który znacznie podniesie zdolności przeładunkowe portu w Gdyni. Wartość inwestycji to ponad 290 mln zł.

- Terminal jest największą od blisko 50 lat inwestycją zrealizowaną w gdyńskim porcie. Przyczyni się do podniesienia jego pozycji na Morzu Bałtyckim - powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Terminal stwarza możliwość obsługi znacznie większych niż obecnie promów pasażerskich oraz podwyższa zdolności przeładunkowe portu w zakresie obsługi przewozów ładunków tocznych i pojazdów. Nowa lokalizacja terminalu - przy basenie im. Marszałka Piłsudskiego - zapewni połączenie z najważniejszymi drogami lokalnymi i krajowymi. Skróceniu ulegnie także czas zawijania promów do portu, który nie będzie przekraczał 120 minut od rozpoczęcia cumowania do wyjścia z portu.

- Port Gdynia jest ważnym ogniwem transeuropejskiego Korytarza Bałtyk – Adriatyk będącego jedną z najważniejszych dźwigni rozwojowych Europy Centralnej. Korytarz łączy kluczowe dla transportu regiony, wiodąc z Polski przez Czechy, Słowację, Austrię, Słowenię do Włoch, czym wpisuje się w założenia Inicjatywy Trójmorza

powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

W ramach inwestycji wielkopowierzchniowe place manewrowe pokryto kostką na obszarze 6,5 ha, stworzono ponad 5 km sieci sanitarnych, wykonano 1150 m torowiska, ogrodzenie placów oraz zamontowano lampy oświetlające parking. Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminala, magazynu i urządzeń do fotograficznej rejestracji (fotoshooterów) oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 t stali zbrojeniowej, 330 t konstrukcji stalowej i około 4,5 tys. m3 betonu.

Terminal promowy w Porcie Gdynia zrealizowany został zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane po raz pierwszy w Polsce przyłącze elektryczne pozostające do dyspozycji promów cumujących przy terminalu. Dostarczenie energii elektrycznej na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie eliminuje emisję dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i drobnych cząstek. Pozwala również na redukcję do minimum drgań i hałasu wytwarzanego przez generatory na promie, a także wydłuża żywotność silników pomocniczych. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu promowego na środowisko oraz jego oddziaływanie na centrum miasta.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 Wartość inwestycji to ponad 290 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi blisko 117 mln zł.
 

Skomentuj artykuł:

N