NBP przedstawił informację o aktywach rezerwowych

Na koniec marca tego roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 134,81 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 158,35 mld - poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

Z danych opublikowanych przez NBP, że na koniec marca 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 134,81 mld euro i utrzymał się na zbliżonym poziomie, jak na koniec lutego br., kiedy to wyniósł 134,76 mld euro. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmalał o 5,1 mld i osiągnął poziom 158,35 mld dol.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło

Skomentuj artykuł: