NBP z nagrodą dla najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie

Narodowy Bank Polski pod kierownictwem Adama Glapińskiego otrzymał nagrodę dla najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie (Best Central Bank Governance Europe 2021 Award) przyznawaną przez jurorów oraz redakcję czasopisma Capital Finance International.

Capital Finance International (CFI.co) to czasopismo poświęcone sprawom biznesu, ekonomii i finansów, którego siedziba znajduje się w Londynie. Corocznie CFI.co przyznaje nagrody dla "osób i organizacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do konwergencji gospodarek i tworzą prawdziwą wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy".

W tym roku nagroda dla najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie trafiła do Narodowego Banku Polskiego. Tak uznali jurorzy oraz redakcja CFI.co.

"Globalna pandemia postawiła przez Polską i Europą Środkową bezprecedensowe wyzwania, ale NBP był dobrze przygotowany. Pod wzorowym kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, prezesa banku, NBP zareagował szybko i zdecydowanie na nadchodzący wstrząs" - czytamy w uzasadnieniu zamieszczonym na stronach CFI.co.

Jurorzy wskazali na obniżenie stóp procentowych oraz program skupu aktywów.

"Decyzje zarządu NBP pomogły Polsce osiągnąć najniższą stopę bezrobocia w UE, jeden z najniższych wskaźników spadku gospodarczego w UE oraz rekordowo wysoki bilans obrotów kapitałowych" - czytamy. W uzasadnieniu znalazło się również wskazanie, że "polski bank centralny potrafi szybko reagować, ponieważ przygotowany jest na różne scenariusze, dysponując szerokim arsenałem nowoczesnych narzędzi". 

"Krótko mówiąc, NBP pod kierownictwem prof. A. Glapińskiego zareagował na pandemię w sposób szybki, zabezpieczając polską gospodarkę przed najgorszym scenariuszem głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia. NBP, a tym samym Polska, stoi na czele walki z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii. Pozytywne opinie na temat komunikacji banku, jego działań i zarządzania przez Adama Glapińskiego wyrażane były przez czołowe światowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Monetarny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju"

- informuje CFI.co.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N