Niektóre przepisy Polskiego Ładu sprzeczne z duchem Konstytucji Biznesu

Rzecznik Małych o Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, przesłał list do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący sprzeczności niektórych przepisów Polskiego Ładu z duchem Konstytucji Biznesu, w szczególności w sprawie znowelizowanych przepisów o składce zdrowotnej, które nie uwzględniają możliwości korygowania dochodu w związku z różnicami remanentowymi

W korespondencji z premierem rzecznik MŚP zaznaczył m.in. że część przepisów podatkowo-składkowych ustawy Polski Ład jest sprzecznych z duchem Konstytucji Biznesu oraz wielokrotnie deklarowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego potrzeby takiej legislacji, aby ustawy były proste, zrozumiałe i pozbawione niepotrzebnej biurokracji.

Adam Abramowicz wystąpił do premiera, aby szybko poprawić ustawę Polski Ład wnioskując o zmianę sposobu opłacania składek. Rzecznik proponuje, aby miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne miała charakter stały i była ustalana w taki sposób, w jaki ustawa o zmianie określa minimalną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy jako kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne następowałaby wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub przychodu, w wypadku podmiotów rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.

Ważne jest także aby roczna składka była naliczana od dochodu liczonego zgodnie z  ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli uwzględniającego różnice remanentowe z końca 2021 i 2022 i lat następnych.

Znowelizowane przepisy o składce zdrowotnej zawarte w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez nieuwzględnienie przez ustawodawcę możliwości korygowania wysokości dochodu w związku z różnicami remanentowymi, wprowadzają chaos prawny i są niezgodne z zakładanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia składki liczonej od rzeczywistego dochodu.

Jednocześnie powinno być jasno w przepisach określone, że przedsiębiorca oblicza składkę płaconą w styczniu 2022 a dotyczącą grudnia 2021, według przepisów obowiązujących w 2021, sprzed wejścia w życie ustawy Polski Ład, a nowe przepisy dotyczą stycznia 2022, czyli składki płaconej w lutym 2022 - stwierdza rzecznik MŚP.

Cieszę się, że mój wniosek spotkał się z pozytywną reakcją prezesa ZUS. Pani Prezes zadeklarowała, że jest otwarta na wszelkie propozycje mające na celu uproszczenie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dodam, że ZUS wykonał w ostatnich latach gigantyczną  pracę na rzecz likwidacji zbędnej biurokracji, informatyzacji systemu i uczynienia go przyjaznym dla MŚP. Jeżeli rząd nie zdecyduje się na proponowane przeze mnie zmiany, to uczynimy duży krok wstecz w tym zakresie

powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Źródło

Skomentuj artykuł: