Niewielkie spadki giełdy w I kwartale

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) opublikowała wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r. w porównaniu do I kwartału ub.r. Przychody ze sprzedaży okazały się o 1,2% niższe, zaś zysk netto odnotował spadek o 2,2%.

Szczegółowe dane kształtują się następująco:

  •     przychody ze sprzedaży: 110,2 mln zł, spadek o 1,2%;
  •     koszty działalności operacyjnej: 68,8 mln zł, wzrost o 4,6%;
  •     zysk z działalności operacyjnej: 41,0 mln zł, spadek o 9,2%;
  •     EBITDA: 50,7 mln zł, spadek o 5,8%;
  •     zysk netto okresu: 38,0 mln zł, spadek o 2,2%.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wartości wyników finansowych zostaną przekazane przez Spółkę w raporcie okresowym za I kwartał br., który zostanie opublikowany 30 maja br. Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.:

  •     wzrost wartości obrotów sesyjnych na Głównym Rynku o 5,0%;
  •     wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi 26,9%;
  •     spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 11,9%;
  •     wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 16,0%;
  •     spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi OZE o 21,6% oraz spadek obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej o 27,2%.

Na poziom kosztów z działalności operacyjnej największy wpływ miały wzrosty kosztów amortyzacji, kosztów osobowych oraz usług obcych w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: