Nowa strategia Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027

Rozwój rynków, sprzedaż danych i komercjalizacja rozwiązań technologicznych – to filary, na których swój rozwój chce budować w najbliższych latach Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 

Nowa strategia Grupy Kapitałowej GPW z horyzontem do 2027 r. jest ewolucją i kontynuacją działań strategicznych realizowanych w minionych latach. 

- Po wdrożeniu strategii #GPW2022 widzimy, że dywersyfikacja i wchodzenie w nowe obszary biznesowe jest korzystna dla Giełdy oraz polskiego rynku kapitałowego i naszych akcjonariuszy. Giełda jest dużo większa firmą niż była jeszcze parę lat temu. Mamy bardziej stabilne przychody i więcej źródeł przychodów. Zastanawialiśmy się, co możemy więcej zrobić i wydaje się, że to, co wybraliśmy w nowej strategii będzie jeszcze mocniej służyło emitentom, inwestorom i naszym partnerom z całego świata (…) - powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Duża część uwagi spółek Grupy GPW będzie w najbliższych latach skoncentrowana wokół podstawowej działalności: - Z perspektywy inwestorów, w nowym horyzoncie strategicznym ważna będzie rozbudowa naszej oferty produktowej. Jako GPW chcemy być liderem w obrocie polskimi spółkami i osiągnąć wskaźnik nie mniejszy niż 80 proc. w obrocie rodzimymi spółkami. W przypadku obligacji chcemy zaoferować inwestorom instytucjonalnym dostęp do nowej platformy skarbowych papierów wartościowych, komplementarnej do obecnej oferty rynku TBSP, którego organizatorem jest nasza spółka córka BondSpot. Chcemy również rozwinąć ofertę derywatów oraz aktywa cyfrowe poprzez zaoferowanie tokenizacji, w pierwszej kolejności instrumentów niefinansowych, a także, jeśli będzie taka możliwość od strony prawnej, stworzyć Warsaw w Integrated Digital Exchange, która będzie oferowała tokenizację instrumentów finansowych. Dodatkowo inwestorzy otrzymają dostęp do bardzo szerokiej bazy danych, a także do naszych rozwiązań technologicznych - poinformowała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

- Nasze rozmowy z takimi instytucjami jak: banki centralne, które prowadzą zorganizowane platformy do obrotu obligacjami, giełdy, firmy inwestycyjne oraz nadzorcy rynku pozwalają nam sądzić, że w tych najbliższych paru latach uda się w pełni skomercjalizować nasze produkty technologiczne. Pierwsi klienci są niezwykle zadowoleni, nowi klienci testują nasze rozwiązania. Jednym z ważnych źródeł przychodów GPW będzie technologia – dodał Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Na nową paletę rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie na rynku publicznym będą mogły liczyć spółki notowane na rynkach GPW: - Nowa strategia przewiduje szereg inicjatyw dla emitentów, zwanych wspólnie „corporate solutions”. Jest to przede wszystkim wsparcie w raportowaniu ESG – chcemy zapewnić spółkom jak najlepsze wsparcie w tym, by raporty były zgodne z przepisami prawnymi. Kolejną kwestią są relacje inwestorskie – chcemy działać w formie szkoleń, pomocy przy wypełnianiu obowiązków regulacyjnych związanych z komunikacją z inwestorami, a także zapewnić kontakt z inwestorami. Trzecią bardzo ważną inicjatywą jest system GRC, który będzie komercjalizowany z pomocą naszej spółki zależnej GPW Tech. Jest to system, który ma wspomóc organizacje w zarządzaniu, efektywności, automatyzacji, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa korporacyjnego. Zapewnia moduły do zarządzania procesami, zgodnością, jak również ryzykiem. Chcemy również stworzyć Forum Wymiany Wiedzy, które będziemy koordynować razem z World Federation of Exchanges i zaprosić wszystkich uczestników rynku do wymiany najlepszych doświadczeń w zakresie edukacji, a także dobrych praktyk z rynku kapitałowego - powiedziała Monika Gorgoń, Członek Zarządu GPW. 

Strategia Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027 zakłada znaczący wzrost średniorocznych przychodów i zysku EBITDA: - Jeżeli chodzi o przychody średnioroczne w okresie pięciu lat objętych perspektywą strategiczną wyniosą 0,5 mld zł – jest to znaczący wzrost w stosunku do wartości, które osiągaliśmy do tej pory. Całkowity wzrost przychodów 2027 vs. 2023 wyniesie 157 mln zł, z czego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne. Bardzo istotne jest dla nas zwiększenie udziałów powtarzalnych, niezależnych od zmian koniunktury na światowych rynkach finansowych. Powtarzalne przychody pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego firmy, większą dywersyfikację i przewidywalność wyników finansowych. Zgodnie z założeniami chcemy, aby ich udział osiągnął poziom 40 proc. w ostatnim roku strategii. Natomiast średnio w tym okresie udział powtarzalnych przychodów ma wynieść 35 proc., co jest znaczącą zmianą w stosunku do bieżącego stanu. Obecnie powtarzalne źródła przychodów, które pochodzą z abonamentów, świadczonych przez nas usług, sprzedaży produktów danowych stanowią ok. 26 proc. W związku tym przejście do poziomu docelowego spowoduje, że znajdziemy się w gronie liderów rynku pod tym względem - powiedział Adam Młodkowski, Członek Zarządu GPW.

GPW planuje także kontynuację dotychczasowej polityki dywidendowej: - GPW nadal pozostanie spółką dywidendową. Jesteśmy przekonani, że nasi inwestorzy, poza tym, że chcą obserwować coraz to lepsze wyniki i coraz większą efektywność naszego działania, (…) chcą czerpać z zysków spółki. Zyski będą znacząco rosły, nowe inicjatywy strategiczne w ostatnim roku będą odpowiadały za 30 proc. wygenerowanych wyników. Będziemy dzielić się zyskami w każdym z lat strategicznych, w zależności od tego, jak ukształtują się wyniki finansowe oraz tego, czy będziemy dokonywać nowych zakupów (…). Przewidujemy, że wskaźnik wypłaty dywidendy pozostanie w przedziale 60-80 proc. Obecna polityka dywidendowa będzie kontynuacją tej, którą mieliśmy do tej pory - dodał Adam Młodkowski. 

Źródło

Skomentuj artykuł: