Nowe prawo ułatwi produkcję energii wiatrowej

Polski prezydent podpisał ustawę, która określa ramy prawne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki ustawie rząd planuje wsparcie państwa dla deweloperów zainteresowanych budową morskich projektów wiatrowych w naszym kraju. 

Nowe, podpisane przez prezydenta prawo, wprowadza dwustronne kontrakty na różnice cenowe (CFD), które pokryją różnicę między ceną rynkową energii a ceną umożliwiającą producentom pokrycie kosztów morskiej produkcji energii wiatrowej. Ustawa ma wejść w życie w lutym 2021 r.

Polska planuje do 2028 roku zrealizować projekty farm morskich wiatrowych o mocy ponad 10 GW. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaproponuje operatorom w tych projektach umowy odbioru energii w dwóch etapach: 5,9 GW do końca czerwca 2021 r. oraz dwa przetargi - o mocy 2,5 GW - w 2025 i 2027 r. Morskie elektrownie wiatrowe będą oddawane do użytku kolejno, najprawdopodobniej w latach 2024-2033. Zgodnie z polską polityką energetyczną do 2040 r. już do 2030 r. na Morzu Bałtyckim powinno zostać oddanych 5,9 GW nowych morskich mocy wiatrowych, a do 2040 r. – dalszych  - od 8 do 11 GW.

W styczniu 2021 r. trzy największe polskie spółki energetyczne PGE, ENEA i Tauron podpisały List Intencyjny (LoI) o współpracy w przyszłych projektach morskich w zakresie energetyki wiatrowej. PGE zamierza osiągnąć 2,5 GW morskiej mocy wiatrowej do 2030 r. i 6,5 GW do 2040 r. PGE znajduje się obecnie na etapie wyboru  partnera do realizacji projektów morskich pod nazwami Baltica 2 i Baltica 3 (o łącznej mocy 2,5 GW). 

Z kolei Tauron rozwija swoją zdolność w zakresie produkcji energii odnawialnej samodzielnie. Docelową do 2025 r. zamierza “postawić” 1 GW mocy elektrowni wiatrowych na lądzie i 300 MW mocy fotowoltaicznej.

Projekty morskiej energetyki wiatrowej są Tauron planuje po 2025 r., ponieważ grupa zamierza zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w całej swojej swoim ofercie do ponad 65 proc. 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N