Nowe prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych

W Warszawie obradowało forum sprawozdawczo-wyborcze delegatów 91. instytutów naukowych, zajmujących się m.in. działaniami na rzecz gospodarki.

Prof. Henryk Skarżyński, dyr. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). Podczas I posiedzenie Rady powołano jej prezydium, w skład którego - poza przewodniczym - weszli wiceprzewodniczący: prof. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa - PIB, prof. Marian Szczerek, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji, prof. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego, a także sekretarz Rady - prof. Magdalena Chechlińska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB.

Rada reprezentuje 91 Instytutów Badawczych w Polsce, które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności kraju.

- Nasze instytuty to nie prehistoria, ale przyszłość - mówił podczas posiedzenia nowy przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. – (…)Potrzebujemy integracji działalności naszych zespołów, które są największą siłą. Tylko wtedy będziemy mogli być partnerem podczas owocnej współpracy z organami rządowymi oraz podczas badań, wdrożeń i w określonych obszarach edukacji uniwersytetów, szkół wyższych i towarzystw nawowych - dodał Skarżyński.

RGIB reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

Źródło

Skomentuj artykuł: