O 3 miesiące dłuższy termin dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Niedługo do konsultacji trafi też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  •     jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych - o 3 miesiące;
  •     jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc;
  •     podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) - o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia ws. wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.dwr@mf.gov.pl do 9 lutego 2022 r.
Z kolei wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o trzy miesiące na:

  •     złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  •     wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skomentuj artykuł: