O ile tarcza obniżyła wzrost cen? [DANE]

Dzięki tarczy antyinflacyjnej tempo wzrostu cen konsumenta w 2022 r. obniży się w ujęciu średniorocznym o 3,2 pkt proc. - podano w opublikowanym dzisiaj raporcie o inflacji NBP.

"Ocenia się, że w wyniku bezpośredniego oddziaływania Tarczy Antyinflacyjnej tempo wzrostu cen konsumenta w 2022 r. obniży się w ujęciu średniorocznym o 3,2 pkt proc. względem scenariusza nieuwzgledniającego tego pakietu oraz wzrośnie w podobnej skali w 2023 r." - podano w raporcie.

Według raportu koszt ustaw uchwalonych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej dla finansów publicznych, obejmujących wspomniane zmiany podatkowe oraz wypłatę dodatków osłonowych i rekompensat dla sprzedawców gazu, jest szacowany na 1,5 proc. PKB.

Sejm w lipcu poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Do ustawy wprowadzono m.in. zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy.

W raporcie wskazano też, że zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu w tym roku powiększą deficyt finansów publicznych o 1,0 proc. PKB, a w przyszłym o kolejne 0,5 proc.

Zauważono, że nowe przepisy przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej większości gospodarstw domowych, zwłaszcza tych o niższych oraz średnich dochodach, a więc o wyższej skłonności do konsumpcji.

- Zmiany te, wraz ze zwiększonymi w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego transferami dla rodzin, korzystnie oddziałują na ścieżkę spożycia gospodarstw domowych w horyzoncie projekcji – dodano.

Przypomniano też, że zgodnie z założeniami rządu z Programu Konwergencji pomoc dla uchodźców z Ukrainy osiągnie w br. poziom 0,4 proc. PKB.

W raporcie NBP stwierdzono, że istotna z punktu widzenia projekcji, choć nieobciążająca finansów publicznych, jest też uchwalona w czerwcu br. ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przewidująca m.in. tzw. wakacje kredytowe. Jak oceniono, przepisy wpłyną na przejściowy wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, stanowiąc jednocześnie wyraźne obciążenie dla sektora bankowego.

"Przy skrajnym założeniu, że wszyscy uprawnieni kredytobiorcy skorzystaliby z zawieszenia spłaty kredytu, koszt tej ustawy dla sektora bankowego sięgałby 0,5 proc. PKB w tym i 0,3 proc. PKB w przyszłym roku" – wynika z raportu.

Wskazano, że koszty dla sektora bankowego uwzględniają straty odsetkowe z tytułu czasowego zawieszenia spłaty kredytu (uzależnione od liczby kredytobiorców, którzy z tej możliwości skorzystają), wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz utworzenie systemu ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych. 

Źródło

Skomentuj artykuł: