O ponad 20 proc. wzrosła liczba pracujących cudzoziemców w Polsce, czy ta tendencja się utrzyma?

Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce jest znacznie więcej niż przed dwoma laty, gdy nie mieliśmy jeszcze do czynienia z pandemią koronawirusa. Składki ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w październiku odprowadzane były przez blisko 872 tys. pracowników i właścicieli film spoza Polski. Większość stanowią obywatele Ukrainy, których łącznie w naszym kraju pracuje legalnie ok. 636 tys.

Porównując do października 2020 r. (721 tys.) cudzoziemców było o 20,9 proc. więcej. Za ten wzrost odpowiadali głównie pracownicy z Ukrainy, których w porównaniu z ubiegłym rokiem pracowało w Polsce o 19,2 proc. więcej. Natomiast w 2019 r. obcokrajowców ogółem zgłoszonych do ZUS było blisko 683 tys., z czego ok. 514 tys. stanowili nasi wschodni sąsiedzi. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat liczba pracowników nieposiadających polskiego obywatelstwa wzrosła o 27,6 proc., zaś samych Ukraińców pracowało o o 23,8 proc. więcej niż przed dwoma laty.
 

- W ostatnim czasie tendencja zatrudniania migrantów zarobkowych w polskich przedsiębiorstwach jest wzrostowa Gremi Personal zanotowało 30 proc. wzrost zrekrutowanych pracowników ze Wschodu, natomiast zapotrzebowanie na nich w Polsce wzrosło o 90 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Coraz trudniej jest sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców ze względu na panujące obostrzenia związane z przekraczaniem granicy. Okres oczekiwania na pracownika się przez to znacznie wydłuża. Nie pomaga, również panująca w Polsce inflacja oraz osłabienie złotówki w stosunku do hrywny, a także planowane przez kraje zachodnie UE podniesienie stawki minimalnej przykładowo w Niemczech. Z badań Centrum analitycznego Gremi Personal wynika, że głównym powodem wpływającym na decyzje związane z migracją jest czynnik ekonomiczny, powołuje się na niego, aż  80,6 proc. respondentów. Czy tendencja zainteresowania imigrantów spoza UE pracą w Polsce się utrzyma? Wszystko zależy od naszych zachodnich sąsiadów i ich podejścia do ułatwienia procesu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców spoza UE

mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal

Sam Parlament Europejski wzywa do stworzenia ambitnego systemu przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich oraz ram uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Parlamentarzyści są zdania, że należy ułatwić legalną migrację do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólno - unijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą i rozpocząć pracę zawodową, a także dla mobilnych pracowników, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. Posłowie chcą, aby Komisja stworzyła pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu, pozwalającą na wizyty do 90 dni rocznie.

Źródło

Skomentuj artykuł: