Od czego zależy ocena pracodawców

Jeszcze kilka lat temu działania CSR traktowano jako jeden z mniej istotnych elementów budowania wizerunku firm. W obliczu jednak rosnącej na rynku pracy liczby pracowników z pokolenia milenialsów, dla której ważne są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pracodawcy zaczynają mocniej dostrzegać potrzebę realizacji takich działań.

Skutki pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie stały się dla wielu pracodawców wyznacznikiem do działań w obszarze CSR. Jak pokazały wyniki badania zrealizowanego przez Dailyfruits w marcu br. aż 87% zapytanych pracowników chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie, a 91% ocenia takiego pracodawcy bardzo pozytywnie. Oznaczać to może, że nadchodzą czasy na rynku pracy, gdy pracownicy będą dużo chętniej wybierać i pracować dla firm angażujących się w działania z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Firma Dailyfruits w pierwszym tygodniu marca br. zrealizowała badanie sondażowe „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników”, aby przekonać się jak wygląda nastawienie pracujących i oczekiwania wobec pracodawców w obliczu wojny w Ukrainie. Wyniki badania pokazały jak ważnym tematem dla Polaków jest wsparcie Ukrainy i chęć niesienia pomocy uchodźcom przybywających do naszego kraju.

Polacy zaangażowali się zarówno prywatnie, jak również w miejscach pracy

Inicjatywy pomocowe podejmowane przez Polaków prywatnie, polskich przedsiębiorców i pracowników zarówno bardzo dużych, jak i małych firm potwierdziły jak wielowymiarowe jest wsparcie, jakiego udzielamy naszym sąsiadom z Ukrainy w obliczu wojny. Wyniki badania Dailyfruits pokazały, że pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Jest to na przykład zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów – 52% odpowiedzi oraz zorganizowanie zbiórki wśród pracowników i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę – 30% odpowiedzi, promocja w firmie wpłat na zbiórkę organizowaną przez wybraną organizację humanitarną – 19% odpowiedzi, przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy – 14% odpowiedzi czy  zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy – 14% wskazań.

Pracownicy oczekują od pracodawców pomocy Ukrainie i doceniają takie zaangażowanie

Aż 88% pracowników uczestniczących w badaniu Dailyfruits zadeklarowało, że dyskutuje ze swoim pracodawcą o możliwych formach pomocy Ukraińcom. Dla 46% ankietowanych jest to obecnie temat numer jeden w firmie. Spośród uczestników badania aż 87% potwierdziło, że chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie i uchodźcom. Postawa pracowników i deklaracje udzielane w badaniu „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników” pokazują, że Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania wraz z pracodawcami.

Analizując wnioski z naszego badania i otrzymując liczne zapytania od firm o możliwość realizacji paczek dla uchodźców, uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”, który wpisuje się w ideę działań CSR. W ramach tego projektu firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek – mówi Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits.

Pracodawcy, którzy angażują się w działania pomocowe dla Ukrainy i uchodźców zyskują w oczach pracowników, co potwierdziły także wyniki badania. Aż 91% zapytanych pracowników uczestniczących w badaniu, bardzo pozytywnie postrzega pracodawcę wspierającego pomoc dla Ukrainy. Według 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy za taką postawę. W opinii 43% zapytanych pracowników dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych, a w efekcie mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

CSR jako element budujący zaufanie, zaangażowanie i jednoczący pracowników

Najpierw wymagający i ciężki okres pandemii Covid-19, a obecnie kryzys humanitarny wywołany przez wojnę w Ukrainie wymaga od firm odpowiedzialnych działań, dlatego CSR w obecnych czasach zyskuje istotnie na znaczeniu. Działania firm w tym obszarze są oceniane na bieżąco zarówno przez otoczenie rynkowe, jak również samych pracowników. Większość respondentów biorących udział w badaniu Dailyfruits podkreśla, że chcą, aby ich firma angażowała się w pomoc Ukrainie. Według 48% respondentów pokazuje to, w jakim miejscu pracują, a 39% oświadcza, że jest to dla nich bardzo ważne. Jak to jest istotne świadczy także kryzys wizerunkowy firm, które mimo dużego sprzeciwu opinii publicznej zdecydowały się kontynuować współpracę z Rosją po jej ataku na Ukrainę. Skuteczne pomaganie, działalność charytatywna, etyczne prowadzenie biznesu w czasach wymagających odpowiedzialności społecznej to elementy strategii CSR, ale także oczekiwania pracowników wobec swoich pracodawców. W trudnych czasach liczy się zaufanie, odpowiedzialność i jednoczenie ludzi wokół dobrych idei, więc CSR zyskuje ważną rolę na rynku pracy.

Skomentuj artykuł: