Od początku okresu grzewczego do odbiorców trafiło ok. 1,8 mln ton węgla

- Nie ma żadnych zakłóceń w dostawach i odbiorze węgla przez gospodarstwa domowe – system dystrybucji surowca sprawdza się - mówi Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Podkreśla też, że system ten w dużej mierze przyczynił się do stabilizacji cen paliwa.

Do systemu dystrybucji węgla przystąpiły niemal wszystkie gminy w Polsce. Dzięki temu ich mieszkańcy mają zapewnione paliwo do ogrzewania domów. 90% węgla dostarczyły spółki Skarbu państwa. To dzięki nim oraz samorządom od początku okresu grzewczego do odbiorców trafiło już ok. 1 mln 800 tys. ton węgla.

- Chcę podkreślić, że zanim obecny system dystrybucji wszedł w życie, dostarczyliśmy do gospodarstw domowych już ok. 3 mln ton węgla wydobytego w polskich kopalniach – mówi wiceminister Karol Rabenda.

Na podstawie zawartych umów, do końca sezonu grzewczego pozostało do dostarczenia jeszcze ok. miliona ton surowca. Karol Rabenda zapowiedział, że planowane są zmiany w przepisach, które uelastycznią cały proces dystrybucji węgla tak, by paliwo nie pozostawało w gminach. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu.

- Zaproponujemy gminom, by węgiel, który pozostanie mogły wykorzystać na potrzeby własne lub odsprzedać go samorządom sąsiednim – argumentuje wiceminister.

W sytuacji kiedy węgiel pozostanie na składowiskach, rząd chce po okresie grzewczym wydłużyć sprzedaż surowca. Będą mogły go kupić osoby do tego uprawnione. Decydować wtedy będzie kolejność zgłoszeń.

- Każdy kto zechce zrobić zapas na przyszły sezon grzewczy będzie mógł z tego skorzystać. Chcemy wydłużyć do końca czerwca sprzedaż surowca, który pozostanie w gminach - podsumowuje wiceminister.  

Wiceminister Karol Rabenda przypomniał, że w latach poprzednich prywatne podmioty sprowadzały z Rosji węgiel dla odbiorców. Po wprowadzeniu sankcji firmy te nie były w stanie szybko się przestawić na import z innych kierunków. W tej sytuacji rząd, przy pomocy spółek Skarbu Państwa stworzył system dystrybucji z udziałem samorządów. W efekcie obiorcom zapewniono węgiel po preferencyjnych cenach. Część prywatnych firm również uczestniczyła we wspomnianym systemie dystrybucji, realizując dystrybucję dla gmin.

Źródło

Skomentuj artykuł: