OFE wspierają polską gospodarkę, dostarczając kapitał do firm notowanych na GPW

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) pozostają jednym z najistotniejszych inwestorów na GPW. W czasach niepewności związanych z pandemią, wojną czy wysoką inflacją dostarczają emitentom stabilny, długoterminowy, krajowy kapitał.

Pomimo błędnych zmian w OFE z 2014 r. wraz z ich licznymi negatywnymi ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami, zapowiedzi transformacji funduszy z 2016 r., a także nieudanych prób przeprowadzenia reform w 2020 i 2021 r., fundusze emerytalne istnieją i w miarę posiadanych możliwości sprawnie realizują postawione przed nimi zadania pomnażania oszczędności emerytalnych. Powierzoną im misję realizują od 1999 r., m.in. poprzez inwestycje na giełdzie.

- Fundusze emerytalne w znaczącym stopniu przyczyniły się do rozwoju rodzimego rynku kapitałowego, a do dziś pozostają jednym z najistotniejszych dla niego inwestorów instytucjonalnych, dostarczając emitentom stabilny, długoterminowy, krajowy kapitał. To szczególnie ważne w czasach niepewności związanych z pandemią, wojną czy wysoką inflacją - stwierdza Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

IGTE postanowiła sprawdzić, jak obecnie wyglądają inwestycyjne OFE na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym celu przygotowała analizę „Inwestycje OFE na GPW” - w horyzoncie czasowym od 1999 r.

Z dokumentu wynika, że OFE wspierają polską gospodarkę, dostarczając kapitał do firm notowanych na GPW. W 2021 r. członkowie OFE byli współwłaścicielami połowy spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Kapitał zainwestowany przez OFE tylko w polskie spółki notowane na GPW stanowił 21% ich całkowitej wartości. OFE inwestują środki swoich członków w firmy należące do wielu różnych branż. Najwięcej środków zainwestowanych jest w sektorze finansów, paliw i energii, dóbr konsumpcyjnych oraz technologii.

Dzięki inwestycjom członkowie OFE są znaczącymi udziałowcami dobrze im znanych, ważnych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw. 48% Intercarsu, 45% Comarchu, 45% Enel-Medu, 39% Amiki, 38% Newagu, 37% Budimexu, 36% Wawelu, 34% CCC, 33% Wirtualnej Polski, 30% Banku PKO, 29% PKN Orlen, 18% PZU, 15% CD Projektu należy do członków OFE.

- To ważna społeczna perspektywa, że aktywa emerytalne są inwestowane w rozpoznawalne krajowe spółki, także liderów w swoich branżach. Dzięki temu członkowie dokładnie wiedzą, gdzie pracują ich pieniądze i mogą nie tylko obserwować ich działalność, ale także mieć poczucie wpływu na ich sukcesy - stwierdza Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Z danych wynika, że inwestycje OFE przynoszą korzystne dla swoich członków stopy zwrotu. Jedną z referencji, wziętych pod uwagę jest indeks szerokiego rynku - WIG. Od 1999 r. wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE jest wyższy o 70,5 punktu procentowego od średniego wzrostu wartości spółek notowanych na GPW.

Źródło

Skomentuj artykuł: