Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w lutym 2020 r.

Narodowy Bank Polski podał, że na koniec lutego 2020 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 116,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 128,2 mld USD. Jak wynika z danych stan rezerw w porównaniu do stycznia zwiększył się (o 2,7 mld USD).

NBP opublikował dziś (6 marca) dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 116,1 mld EUR i był o 2,3 mld EUR wyższy niż na koniec stycznia 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 2,7 mld USD i osiągnął poziom 128,2 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N