Ograniczenie importu ukraińskiego zboża do Polski do lipca. Tranzyt będzie kontynuowany

- 14 kwietnia do południa odbyłem dwa bardzo ważne spotkania dotyczące zboża z Ukrainy – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas briefingu prasowego. Pierwsze spotkanie dotyczyło przygotowania wspólnego dokumentu polsko-ukraińskiego dotyczącego importu zboża z Ukrainy. Drugie – ustalenia wspólnego stanowiska krajów przygranicznych w sprawie rozwiązania na arenie Unii Europejskiej problemu nadmiernego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

– Rozmawialiśmy online i będziemy rozmawiać jeszcze raz dzisiaj wieczorem. Zależy nam na bardzo dobrym dopracowaniu wspólnego dokumentu w sprawie ograniczenia importu zboża do Polski do lipca. Zaznaczam, że dotyczy to zboża, które miałoby być rozładowywane i wykorzystywane w Polsce. Tranzyt będzie kontynuowany – podkreślił Telus.

Minister zwrócił uwagę, że chodzi nie tylko o jak najszybsze podpisanie, lecz także o dobre wypracowanie dokumentu, który po doprecyzowaniu szczegółów technicznych będzie mógł być podpisany 17 kwietnia.

– Wspólnie z ministrem Solskim uznaliśmy, że lepiej wstrzymać się do poniedziałku, ale podpisać dobry dokument – zaznaczył minister.

– Wzrastający import produktów rolnych z Ukrainy powoduje poważne zakłócenia na rynkach naszych krajów, duże szkody dla producentów oraz niepokoje społeczne. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której cały ciężar zagospodarowania zwiększonego importu spoczywa głównie na rolnikach z naszych krajów. Potrzebny jest wspólny głos państw naszego regionu do KE, aby pilnie podjęła niezbędne, skuteczne działania w tej sprawie

zaznaczył minister Telus podczas videospotkania z ministrami ds. rolnictwa z pozostałych pięciu państw przygranicznych – Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Ministrowie z sześciu państw frontowych ustalili, że będą ściśle współpracować i, jako koalicja państw najbardziej dotkniętych zakłóceniami na rynkach wynikającymi ze wzmożonego importu produktów rolnych z Ukrainy, wspólnym głosem zaapelują do KE o jak najszybsze podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ustabilizować rynki i zapobiec dramatycznej sytuacji rolników w naszych krajach.

Jak poinformował minister Robert Telus, ministrowie zdecydowali, że skierują listy ze wspólnymi postulatami i propozycjami do komisarzy UE ds. rolnictwa i handlu.

Ministrowie postanowili także, że podczas najbliższego posiedzenia Rady AGRIFISH w Luksemburgu wystąpią razem, ze wspólnym stanowiskiem w tej sprawie.

Skomentuj artykuł: