Opóźnienia płatności stopniowo maleją

W 2020 r. średnie opóźnienia płatności w Polsce spadły do 48 dni; to o ponad dziewięć dni krócej niż w poprzednim badaniu - wynika z analizy Coface. Opóźnienia spadły we wszystkich branżach. Jednak w 2021 r. biznes spodziewa się wzrostu nieterminowych płatności.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Coface w listopadzie 2020 r., mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, wszystkie branże odnotowały krótsze opóźnienia płatności niż w 2019 r.

Największa poprawa miała miejsce w transporcie, gdzie opóźnienia skróciły się średnio o 44 dni. Najmniejsza poprawa została odnotowana w branży farmaceutycznej - skrócenie o 1,4 dnia. Pomimo zmian najkrótszych opóźnień - średnio o 32,7 dnia - doświadcza w dalszym ciągu branża rolno-spożywcza.

Jak podkreśla Coface, opóźnienia płatności są standardową praktyką w polskim biznesie. Tylko 2,4 proc. firm zadeklarowało, że nie doświadczyło zaległości w spływie należności od swoich kontrahentów. Przeterminowane płatności są obecne zwłaszcza w branży energetycznej i budowlanej, gdzie sięgają średnio odpowiednio: 80,5 dnia i 78,9 dnia.

Coface przypomina, że aby ograniczyć negatywny wpływ pandemii na działalność gospodarczą firm, wprowadzono zróżnicowane działania pomocowe. Uczestnicy badania najczęściej korzystali z narzędzi wspierających płynność: zwolnienia i odroczenia płatności podatków i składek ZUS oraz wsparcia dla rynku pracy - świadczenia postojowe i dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Jednak 43 proc. ankietowanych firm nie skorzystało z żadnych form pomocy.

- Przeprowadzone przez Coface badanie płatności wśród przedsiębiorstw w Polsce potwierdziło, że sytuacja płynnościowa firm nie uległa znacznemu pogorszeniu. Dzięki szerokiemu zakresowi instrumentów wsparcia średnie opóźnienia w płatnościach zmniejszyły się w listopadzie 2020 r. do 48 dni z 57 dni odnotowanych rok wcześniej – wskazuje główny ekonomista Coface w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz.

Jak jednak dodaje, "tak jak środki wsparcia okazały się pomocne w roku poprzednim, tak ich wycofanie w roku bieżącym może spowodować szybkie pogorszenie dosyć optymistycznego obrazu sytuacji płynnościowej firm w Polsce".

Według Coface przedsiębiorstwa oczekują, że skutki pandemii będą zauważalne z opóźnieniem. W rezultacie firmy, które wzięły udział w badaniu, spodziewają się, że będzie to miało wpływ na sytuację płynnościową, zwłaszcza że ponad połowa z nich skorzystała z działań wspierających płynność.

Zgodnie z badaniem Coface, siedem na 12 branż oczekuje wzrostu nieterminowych płatności w najbliższych miesiącach. Powoduje to także pesymistyczną ocenę firm odnośnie bieżącego roku. 

Źródło

Skomentuj artykuł: