Oprocentowanie listopadowych obligacji MF na poziomie z października

Ministerstwo finansów przedstawiło ofertę obligacji skarbowych na listopad 2021 r. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%.

Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500
plus” oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.
Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość
sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M.

W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie
sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

Oprocentowanie listopadowej oferty obligacji oszczędnościowych kształtuje się na poziomie
od 0,50% do 1,70% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,50%
i 2,00% w przypadku instrumentów rodzinnych

komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Paleta możliwości jaką dają obligacje skarbowe jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania. Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę mogą skorzystać z zakupu detalicznych obligacji skarbowych w ramach konta IKE-obligacje. Na wykorzystanie tegorocznego limitu w wysokości 15.777 zł pozostały jeszcze dwa miesiące

dodaje wiceminister.

Szczegółowe informacje o koncie IKE-obligacje dostępne są w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl

Skomentuj artykuł: