Osiągnięte porozumienie w sprawie budżetu UE na 2023

Zakończyły się negocjacje między Radą UE, a Parlamentem Europejskim w sprawie projektu unijnego budżetu na rok 2023. Ostatecznie udało się zwiększyć środki na działania UE wynikające z wojny w Ukrainie - poinformowało ministerstwo finansów. Znaczenie priorytetowe w przyszłym roku, poza kwestiami związanymi ze wspieraniem zielonej i cyfrowej transformacji, zyskują działania UE wobec wojny w Ukrainie.

Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet UE na 2023 r. zagwarantuje równowagę między realizacją trwających projektów a stojącymi przed całą UE wyzwaniami.

- Naszym sukcesem jest zapewnienie środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, czyli działów budżetowych o kluczowym znaczeniu dla Polski, w sposób, który umożliwi ich skuteczną realizację w przyszłym roku

powiedziała po zakończeniu negocjacji Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, jak i na przyspieszenie realizacji projektów z ostatnio zatwierdzanych przez Komisję Europejską programów operacyjnych dla ram finansowych UE na lata 2021-2027.

- Bardzo nas cieszy zwiększenie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz dla uchodźców ukraińskich, którzy znaleźli schronienie w państwach ich goszczących. Doceniamy także zwiększenie środków przeznaczonych na inne działania związane z wojną w Ukrainie, w tym na poszerzenie militarnych możliwości transportowych wewnątrz UE oraz ochronę granic - dodała minister finansów.

Budżet UE na rok 2023 będzie trzecim budżetem rocznym w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027. Odzwierciedla on nowe wyzwania związane z wojną w Ukrainie. Budżet na rok 2023 jest także budżetem kontynuacji wydatków związanych z odbudową państw członkowskich po kryzysie ekonomicznym, wywołanym pandemią.

Formalnie, porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu 2 tygodni.

Zobowiązania w przyszłym roku wyniosą 186,6 mld euro. To więcej o 4,4 mld euro w porównaniu do roku 2022. Płatności mają wynieść 168,6 mld euro, zmniejszą się o 1,4 mld euro w porównaniu do roku 2022.

Skomentuj artykuł: