Pamiętaj, swoje źródło ciepła musisz zgłosić!

Czy wiesz, że każdy właściciel nieruchomości i zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o uruchomionym źródle ciepła? Warto to zrobić już teraz, bo czasu na dokonanie zgłoszenia jest coraz mniej.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.) lub do 14 dni od momentu uruchomienia (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.). CEEB to ewidencja, której celem jest poprawa jakości powietrza. Znajdą się w niej kompleksowe dane dotyczące źródeł ogrzewania budynków, jak również informacje na temat programów finansowania wymiany pieców, co ułatwi pozyskiwanie informacji w tym zakresie.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji i jak to zrobić?

Deklarację o źródłach ogrzewania muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków zasilanych przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła, np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek, bojler elektryczny czy koza, to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie (co istotne, zgłosić należy także kominek bez funkcji c.o., który jest używany jedynie okazjonalnie). Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
– elektronicznie przez stronę
www.zone.gunb.gov.pl – wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
– w wersji papierowej – składając ją osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku) albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje, filmy instruktażowe oraz wzory wniosków znaleźć można na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Najlepsze gminy w Polsce i regionie

Na Śląsk spis idzie sprawnie. Na obecną chwilę największy procent wypełnienia bazy CEEB, biorąc pod uwagę stosunek liczby wszystkich punktów adresowych do tych, dla których złożona została co najmniej 1 deklaracja, odnotowano na Śląsku w Chełmie Śląskim (28%) oraz w gminach Ujsoły i Boronów (po 26%).

To jednak wciąż mało, biorąc pod uwagę to, że najlepszą gminą w Polsce jest w tej chwili Zawidów, gdzie poziom wypełnienia bazy wynosi już 78%. Władze śląskiego regionu zachęcają więc mieszkańców województwa do składania deklaracji o źródłach ogrzewania. Kto wie, może jedna z gmin w Śląskiem będzie pierwszą, w której odnotowanych zostanie 100% wypełnionych zgłoszeń.

Skomentuj artykuł: