Piąta edycja „Mojego prądu”

Program „Mój Prąd” to inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2019 r. i którą rozwijano na przestrzeni lat. Dzięki niemu wielu obywateli zdecydowało się na instalację paneli fotowoltaicznych, co przyczyniło się do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W ostatnim czasie liczba prosumentów stale rośnie i osiągnęła już blisko 1,25 mln. 
 

22 kwietnia, czyli w Dzień Ziemi, został ogłoszony nabór wniosków do piątej edycji programu (PPMP5).
Sekretarz Stanu w Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska, podkreślił, że program ten stał się kołem zamachowym rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce i docenił działanie osób, które podjęły decyzję o produkowaniu energii elektrycznej na własne potrzeby. Program Mój Prąd do tej pory skorzystał ponad pół miliona obywateli, a dofinansowanie wyniosło prawie 2 mld zł.

W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. 

- Rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”:
•    przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
•    jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;
•    przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
•    przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
•    magazyn energii - do 16 tys. zł;
•    kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;
•    a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 01.02.2020 r.

- Program „Mój Prąd” już od roku 2019, kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja kolejnej edycji Programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz wychodzi na przeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.
Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Zapowiedź kolejnej edycji programu Mój Prąd jest z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych produkcją własnej energii elektrycznej. Dofinansowanie na urządzenia dodatkowe pozwala na jeszcze większą niezależność energetyczną.

Źródło

Skomentuj artykuł: