Piekarnie i cukiernie od kwietnia płacą mniej za gaz

Od kwietnia przedsiębiorcy prowadzący piekarnie i cukiernie mogą skorzystać z obniżonej ceny gazu. Maksymalna cena dla tej grupy odbiorców została ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli takim samym jak dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, objętych ochroną taryfową. Aby skorzystać z oferty, należy złożyć wniosek do ZUS.

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. piekarnie i cukiernie, które wykorzystują do prowadzenia działalności piec zasilany gazem ziemnym oraz dla których przeważająca działalność gospodarcza oznaczona jest kodem PKD nr: 10.71.Z, mogą zapewnić sobie maksymalną cenę gazu na poziomie 200,17 zł/MWh. Wnioski w tej sprawie przedsiębiorcy mogą składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Co istotne, to właśnie ZUS będzie decydował, czy dany podmiot ma prawo do skorzystania z tańszego gazu oraz ustalał okres stosowania ceny maksymalnej. 
Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek dla każdej faktury za gaz, dla której ma być zastosowana cena maksymalna, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Następnie ZUS zweryfikuje, czy przedsiębiorca spełnia warunki określone w ustawie[1] i po rozpatrzeniu wniosku poinformuje o swojej decyzji zarówno przedsiębiorcę, jak i PGNiG Obrót Detaliczny. W przypadku decyzji pozytywnej wystawiona zostanie korekta faktury, uwzględniająca nową stawkę 200,17 zł/MWh.
PGNiG Obrót Detaliczny przygotowało specjalną stronę internetową, na której można znaleźć dokładne informacje na temat stosowania maksymalnej ceny paliw gazowych dla przedsiębiorców prowadzących piekarnie i cukiernie: https://pgnig.pl/cena-gazu-dla-piekarni. Szczegóły dotyczące składania wniosków, w tym termin rozpoczęcia ich przyjmowania przez ZUS, dostępne są na stronie internetowej Zakładu: https://www.zus.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: