"Pokonać fragmentaryzację rynku". Prezes GPW o wyzwaniach dla Trójmorza

Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - mówił dzisiaj na Konferencji Giełd Trójmorza, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Jak podkreślił prezes GPW, obecnie postrzeganie atrakcyjności gospodarek Europy Wschodniej i Południowej przez inwestorów światowych jest dużo niższe niż na początku lat 90.

- Niestety, dzisiaj ten blask regionu nie jest aż tak silny, nie jest aż tak widoczny. Został w dużej części przesłonięty przez niesamowity rozwój gospodarczy w Azji Południowo-Wschodniej – ocenił, Marek Dietl.

- Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - powiedział Dietl. Podkreślił, że obecność na konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie prezydenta Andrzeja Dudy jest "znakiem gotowości do wspierania tej promocji".

- Bardzo za to dziękujemy. Ten patronat polityczny nad naszym regionem w wymiarze międzynarodowym, dyplomacja gospodarcza, to są kluczowe elementy tej drogi do większej rozpoznawalności i większej widoczności naszego regionu na świecie, szczególnie w bogatych krajach azjatyckich 

mówił Dietl.

Dodał, że zainteresowanie inwestorów z krajów już jest, ale jeszcze mało się przekłada, na pojawienie się pieniędzy z tej części świata w naszym regionie.

Marek Dietl mówił, że rynek kapitałowy w regionie Trójmorza ma średnio ok. 17-procentowy udział w PKB, podczas gdy współczynnik ten dla krajów Europy Zachodniej wynosi 75 proc.

- Widzimy, że jesteśmy wciąż na bardzo wczesnym etapie budowania rynku kapitałowego i dodatkowo jesteśmy bardzo zróżnicowani jako Trójmorze, mamy kraje, które są określane w statystykach światowych jako kraje rozpoczynające swoją drogę do globalnego świata inwestycyjnego, takie które są rozwijające i takie ze statusem rynków rozwiniętych – powiedział. Wskazał, że owa różnorodność jest szansą na wymianę doświadczeń i wzajemne wzmacnianie.

Prezes GPW dodał, że wyzwaniem dla krajów Trójmorza jest pokonanie "fragmentaryzacji rynku", jego podzielenia na poszczególne kraje i integracja tego rynku poprzez tworzenie produktów dla inwestorów zaciekawionych tą częścią Europy.

- Nasza współpraca powinna się mocno koncentrować wokół tego, żeby ci, którzy już aktywowali kapitał w naszym regionie, chcieli w nim inwestować - powiedział Dietl. Dodał, że wiele zamożnych osób i instytucji szuka okazji inwestycyjnych poza regionem, a można nakłonić inwestorów indywidualnych, by lokowali swoje aktywa w krajach Trójmorza i by kapitał z nich nie odpływał.


Konferencja Giełd Trójmorza odbywa się po raz pierwszy. Jest poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed rynkami kapitałowymi i współpracy regionalnej. Prezydent Andrzej Duda jest patronem honorowym tego wydarzenia, w którym uczestniczą przedstawiciele giełd papierów wartościowych z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Źródło

Skomentuj artykuł: