Polska chce zatrzymać manipulacje cenami na rynku ETS

Wzmocnienie stosunków gospodarczych, Fit for 55, obecna sytuacja energetyczna Europy oraz jej wpływ na przemysł UE i jego konkurencyjność – to główne tematy rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z francuskimi ministrami resortów gospodarczych w trakcie wizyty w Paryżu.

Francja jest obecnie naszym 3. partnerem handlowym pod względem polskiego eksportu, zaraz po Niemczech i Czechach. Ubiegły rok przyniósł dynamiczne ożywienie w obrotach handlowych między naszymi krajami. Po 11 miesiącach 2021 r. polski eksport do Francji wzrósł o 21 proc. – do blisko 15 mld euro i o tyle samo import (21 proc.) – 8,7 mld euro.    

Francuskie firmy zajmują 4. miejsce wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Wartość kapitału francuskiego zainwestowanego w naszym kraju wyniosła 17,2 mld euro w 2020 r. Obecnie w Polsce działa ponad 1200 podmiotów z kapitałem francuskim. 

Polscy przedsiębiorcy obecni są także na francuskim rynku. W 2020 r. polska spółka CHEMET kupiła aktywa Altifort GLI SAS i stała się wiodącym producentem zbiorników LPG w Unii Europejskiej. Z kolei InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay w 2021 r.  

Wpływ Fit for 55 na kondycję polskiej gospodarki i jej transformację energetyczną

Podczas spotkania z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Francji Bruno Le Mair'em, Piotr Nowak zaznaczył, że docenia, iż prezydencja francuska jest zdecydowana zaangażować Radę ds. Konkurencyjności w monitorowanie negocjacji pakietu Fit for 55. - Musimy sprawić, aby głos ministrów przemysłu był słyszalny, aby respektowane były zasady neutralności technologicznej, efektywności kosztowej, sprawiedliwości i solidarności – podkreśłił szef MRiT.

Minister zaznaczył, że ważną rolę w obecnej zielonej transformacji odgrywa system ETS. Polska postuluje jego reformę, aby zatrzymać manipulacje cenami na rynku ETS i ograniczyć rolę instytucji finansowych w wyznaczaniu ich ceny. 

Podczas spotkania poruszono także kwestię mechanizmu CBAM i jego wpływu na konkurencyjność gospodarki europejskiej.

W rozmowach z francuską minister ds. przemysłu Agnès Pannier-Runacher szef MRiT podkreślił wagę wzmacniania potencjału europejskiego przemysłu w ramach programu IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interests), w tym IPCEI Health. - Widzimy bardzo duży potencjał dla IPCEI jako ważnego instrumentu zapewnienia suwerenności technologicznej w kluczowych sektorach, w tym m.in. w farmacji, technologiach produkcji i procesów dla API, aktywnych substancji farmaceutycznych, odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i terapie komórkowe – mówił minister Nowak. Poinformował, że Polska wyraziła wstępne zainteresowanie przystąpieniem do IPCEI Health. Aktualnie prowadzimy dialog z polskimi firmami na temat ich potencjalnego udziału w tej inicjatywie. 

Spotkanie z francuskimi inwestorami

Bardzo ważne i ciekawe było spotkanie z francuskimi inwestorami. - Liczymy na dalszy wzrost zarówno inwestycji francuskich w Polsce, jak i polskich inwestycji bezpośrednich we Francji, a także na wzrost partnerstw pomiędzy polskimi i francuskimi przedsiębiorstwami – mówił minister Nowak podczas spotkania z inwestorami francuskimi w siedzibie MEDEF (Mouvement des Entreprises de France, dosł. Ruch Przedsiębiorstw Francji).

Od 2000 r. do końca 2021 r. w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i w Polskiej Strefie Inwestycji nadal aktywne są 94 inwestycje firm francuskich. Zadeklarowana wartość tych inwestycji wyniosła 5,537 mld zł. Łączna liczba zadeklarowanych nowych miejsc pracy wyniosła 5 399.  

Odbyło się szereg wspólnych inicjatyw dla wzmocnienia i promocji polsko-francuskich relacji gospodarczych. W listopadzie 2021 r. Ambasada RP w Paryżu zorganizowała po raz trzeci z rzędu "Galę Polskiego Biznesu we Francji". Nagrody otrzymały firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki w wymianie handlowej: Grupa Azoty (największy polski eksporter do Francji), Chemet (największy polski inwestor na rynku francuskim) oraz Stellantis (największy francuski inwestor na rynku polskim). - Jeśli chcemy zbudować silną Europę, musimy traktować ją jako jednolity rynek, a przepływ towarów, osób, usług i kapitału jako wspólne dobro - – podkreśłił minister podczas spotkania z francuskimi inwestorami. 

Poinformował, że polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznej transformacji cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy szereg proinnowacyjnych ulg podatkowych ukierunkowanych na przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich firm.

Skomentuj artykuł: