Polska głównym beneficjentem Funduszu Modernizacyjnego

Udział Polski w Funduszu Modernizacyjnym wynosi 43,41%, co oznacza, że nasz kraj będzie głównym beneficjentem Funduszu i będzie dysponował wpływami ze sprzedaży co najmniej 119 mln uprawnień do emisji - informuje ministerstwo klimatu i środowiska. 

Fundusz Modernizacyjny będzie stanowił w latach 2021-2030, obok przychodów z tytułu aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji, wsparcie dla krajowych inwestycji służących modernizacji sektora energetycznego. 

Z Funduszu Modernizacyjnego będzie mogło skorzystać 10 państw członkowskich, których PKB na 1 mieszkańca wynosił w 2013 r. mniej niż 60% średniej UE. Za działanie Funduszu odpowiadają państwa członkowskie będące beneficjentami. Środkami finansowymi zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Fundusz zaczął działać od połowy 2021 r., czyli od momentu dostępności wpływów z aukcji uprawnień do emisji przeprowadzonych w pierwszym półroczu nowego okresu rozliczeniowego.

Na mocy decyzji KE Polska, Republika Czech oraz Węgry otrzymają środki na realizacje inwestycji z zatwierdzonych programów priorytetowych. Polska uzyskała środki na projekty z zakresu trzech z wnioskowanych pięciu programów priorytetowych:

  • inteligentna infrastruktura energetyczna (44 mln euro),
  • renowacja z gwarancją oszczędności (25 mln euro),
  • rozwój sieci elektroenergetycznej dla przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych (22 mln euro).

Ponadto, obecnie trwa procedura krajowa opracowania programów, które będą ubiegać się
o dofinansowanie w ramach drugiej transzy. Zgodnie z harmonogramem zatwierdzenie programów nastąpi 26 października br. podczas posiedzenia komitetu inwestycyjnego EIB.

Skomentuj artykuł: