Polska na 1. miejscu w rankingu krajów, do których przenoszą produkcję firmy europejskie

Polska gospodarka nigdy nie była tak istotna dla globalnego handlu jak obecnie. Co roku zwiększa swój udział w globalnym eksporcie osiągając poziom 1,4 proc. Jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc lokowania inwestycji w Europie. 

- Potwierdzają to kolejne dane o napływie inwestycji – szczególnie tych typu greenfield, w których zajmujemy czwarte miejsce w UE. Także do Polski zachodnie firmy chcą przenosić swój biznes z Chin, które prześcignęliśmy w produktywności i nowych inwestycjach – powiedział w Waszyngtonie Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak podczas seminarium w waszyngtońskiej centrali Atlantic Council, amerykański think-tank. - Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc lokowania inwestycji w Europie. Potwierdzają to kolejne dane o napływie inwestycji – szczególnie tych typu greenfield, w których jesteśmy na czwartym miejscu w Unii. Jednocześnie Polska jest liderem sondaży wśród dużych korporacji dotyczących sprowadzania produkcji do Europy (tzw. reshoring, nearshoring) - dodał.

Pandemia i wojna w Ukrainie oraz wywołane nimi zmiany w światowych łańcuchach dostaw skłaniają firmy produkcyjne do poszukiwania nowych lokalizacji dla prowadzonych działalności.  Friendshoring czyli przesuwanie produkcji do krajów sojuszniczych, bardziej bezpiecznych i przewidywalnych pod względem politycznym i gospodarczym, jest dla nich sposobem na uzyskanie większej odporności całego procesu produkcji. - Skracanie łańcucha dostaw to globalna tendencja. Nigdy wcześniej Polska nie była tak atrakcyjnym kierunkiem dla zagranicznych inwestycji. Obecnie prawie co czwarta europejska firma, która przesuwa produkcję do innego kraju, decyduje się na ulokowanie jej w Polsce. Friendshoring jest również sposobem na bliższą współpracę gospodarczą pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi. W 2021 r. Polska przyciągnęła prawie 3,5 proc. światowych projektów typu greenfield, po raz pierwszy wyprzedzając Chiny. M.in. amerykański gigant technologiczny Microsoft w 2020 r. wybrał Polskę jako miejsce inwestycji w nowe globalne centrum chmurowego przetwarzania danych. Dwa kluczowe czynniki, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Polski to wysoka i wciąż rosnąca produktywność, relatywnie niskie koszty pracy, talenty, dobra infrastruktura i dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. To sprawia, że wskaźnik inwestycji zagranicznych napływających do Polski będzie rósł – powiedział Dyrektor PIE Piotr Arak.

Polska odpowiada za 1,4 proc. światowego eksportu tworząc 1 proc. globalnego PKB. W 2022 r. w Polsce powstało blisko 500 nowych inwestycji typu greenfield i był to wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2022 r. Był to piąty najczęściej wybierany kierunek w Europie. Polska znalazła się również na 1. miejscu (wyprzedzając Niemcy i Turcję) w rankingu Reuters wskazującym kraje, do których najczęściej przenosiły produkcję firmy europejskie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: