Polska postrzegana jako najsilniejszy i najbardziej pożądany rynek hotelarski w CEE

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 30 największych międzynarodowych operatorów hotelowych w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021.

Ankieta została przeprowadzona w grudniu 2021 r. wśród operatorów hotelowych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) lub zainteresowanych wejściem na ten rynek.

Kluczowe wnioski:

  •     5 najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie CEE to Praga, Warszawa, Budapeszt, Kraków i Bukareszt. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 r., rośnie popularność destynacji w pobliżu Bałtyku, takich jak: Gdańsk, Ryga i Tallin. Znalazły się one w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo niższej oceny niektórych miast regionalnych, szereg respondentów wyraziło zainteresowanie Łodzią (PL) i Ostrawą (CZ). Inne wymieniane rynki to Katowice (PL), Pilzno (CZ), Konstanca (RO), Jassy (RO), Dniepr (UA) oraz miejscowości wypoczynkowe.
  •     Międzynarodowi operatorzy (60% respondentów) są zainteresowani przede wszystkim stolicami Europy Środkowo-Wschodniej, takimi jak Warszawa, Budapeszt, Praga i Bukareszt.
  •     Polska wydaje się być głównym celem ekspansji operatorów hotelowych, z czterema miastami w pierwszej dziesiątce, branych przez nich pod uwagę, rynków.
  •     Wyniki ankiety wskazują na zróżnicowane podejście operatorów do hoteli o wysokich standardach ekologicznych. Podczas, gdy niektórzy operatorzy są skłonni zaoferować korzystniejsze warunki kontraktowe dla tego typu obiektów, wciąż istnieje spora grupa takich, którzy nie oferują (lub najprawdopodobniej nie będą oferować) właścicielom korzystniejszych warunków umów dla budynków zrównoważonych.
  •     Ponad połowa badanych operatorów w regionie CEE angażuje się w umowy najmu, a tylko 3-7% przestało brać pod uwagę taki model operacyjny z powodu pandemii COVID-19. Operatorzy wydają się być jednak bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu.
  •     Większość ankietowanych operatorów spodziewa się, że wszystkie rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbudują się do 2024 roku, choć oczekuje się, że ośrodki wypoczynkowe i miasta regionalne osiągną poziom wyników z 2019 roku wcześniej niż stolice. 77% respondentów spodziewa się, że destynacje wypoczynkowe osiągną poziom RevPAR sprzed pandemii do 2023 r., podobny termin dla miast regionalnych podany został przez 47% ankietowanych.
  •     Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na wstrzymanie i opóźnienia niektórych projektów. W przypadku 63% ankietowanych operatorów zanotowano opóźnienia niektórych projektów, a w przypadku 47% niektóre projekty wstrzymano.

- Wyniki przedstawione w raporcie wyraźnie pokazują, że Polska jest postrzegana przez dużych operatorów hoteli w całym regionie CEE jako najsilniejszy i najbardziej pożądany rynek. Wyniki za 2021 r. dają nadzieję na dalszą poprawę przychodów na jeden dostępny pokój (RevPAR), przy czym dane za cały rok nadal są znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 40% w porównaniu z 2020 r, ale mimo to jest niższy o 50% względem 2019 r. Warto zauważyć, że na niektórych rynkach takich jak Trójmiasto i Wrocław wyniki w miesiącach letnich przekroczyły wartości RevPAR za 2019 r. To potwierdza, że jak tylko obowiązujące obostrzenia zostaną zniesione, hotele będą mogły powrócić na ścieżkę wzrostu - mówi Łukasz Bondyra, Senior Consultant Hospitality CEE & SEE.

- Pomimo stosunkowo niewielkiej aktywności transakcyjnej w Polsce w ostatnich dwóch latach w porównaniu z okresem przed pandemią, gdzie w samym 2021 roku wolumen transakcji na rynku hotelowym był mniejszy niż ćwierć rezultatu osiągniętego w 2019, inwestorzy nadal są zainteresowani pozyskiwaniem nowych aktywów. (…)Przewidujemy wzrost aktywności transakcyjnej na rynku hotelowym w Polsce w 2022 r., gdzie nasz zespół jest obecnie zaangażowany w kilka transakcji, których sfinalizowane zaplanowano na ten rok - mówi David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE.

Polska jest nadal głównym celem ekspansji dla większości operatorów działających w regionie CEE. Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk (Trójmiasto) znajdują się w pierwszej dziesiątce rynków postrzeganych jako najbardziej atrakcyjne i wyprzedzają kilka stolic regionu CEE, takich jak: Bratysława, Sofia czy Kijów.

Warszawa, względem ubiegłorocznego badania, poprawiła swoją pozycję w rankingu i jest drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem w 2021 roku, po Pradze. W sumie ponad 70% operatorów jest zainteresowanych ekspansją w stolicy Polski. Około 67% respondentów wyraziło również duże zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

Badani operatorzy jako swoje rynki docelowe podawali również inne miasta regionalne w Polsce, w tym Poznań, Katowice, Zakopane, Lublin, Białystok i Łódź.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: