Pomimo pandemii rynek handlowy kwitnie

- Rok 2021 to dominacja małych parków handlowych i nowych magazynów handlowych. Ich udział w nowej podaży to odpowiednio 43% i 34%. Godny odnotowania jest rosnący udział najmłodszego z formatów handlowych, czyli powierzchni handlowych zlokalizowanych w dużych, multifunkcyjnych inwestycjach, który w 2021 r. wyniósł 7%. Format ten obejmuje takie projekty jak fabryka Norblina czy Browary Warszawskie - komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Associate Director w firmie doradczej Cushman & Wakefield.

 

Prawie pół miliona mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytkowania w ramach wszystkich formatów handlowych w ub. roku , w co wliczyć należy 45 nowych i 12 rozbudowanych obiektów. Podaż netto zwiększyła się o 370 tys. mkw., co spowodowane jest wycofaniem z rynku prawie 130 tys. mkw. powierzchni handlowej. W czwartym kwartale odbyło się najwięcej otwarć, co widoczne jest w niemal 50% wzroście nowej podaży, rozłożonym na okres październik-grudzień.

Ponad 60% budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców.

Na koniec 2021 roku w trakcie budowy było ponad 370 tys. mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia na lata 2022-2023. Największe projekty zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Bełchatowie oraz Andrychowie, natomiast większość wszystkich inwestycji zlokalizowana jest w mniejszych miastach. Ponad 60% obiektów będących w budowie to parki handlowe.

W czwartym kwartale 2021 r. zauważono wzrost w sprzedaży detalicznej w porównaniu do 2020 r. - w listopadzie wzrost ten wyniósł 12,1%, w grudniu natomiast 8%. Ogółem, w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 8,1% w porównaniu do roku 2020.

W ub. roku największy wzrost sprzedaży detalicznej, w porównaniu z rokiem 2020, zauważono w obrębie podmiotów handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (32%), pojazdami (10,7%), produktami farmaceutycznymi, kosmetycznymi i sprzętem ortopedycznym (8,6%) oraz sklepy sprzedające prasę, książki, sklepy specjalistyczne (7,3%).

Obostrzenia wprowadzane w obszarze usług handlowych doprowadziły do przyspieszenia rozwoju rynku e-commerce w Polsce. Przed pandemią sprzedaż przez internet kształtowała się na poziomie 5-6%, a w okresach zakazu handlu stacjonarnego współczynnik ten sięgał 11%. Wraz z poluzowaniem obostrzeń, udział e-commerce spadał do 8%. W listopadzie 2021 roku odnotowano wzrost dokonywanych zakupów przez internet przez konsumentów do 11,4%.

Po raz pierwszy od początku pandemii zanotowano wzrost w średniej odwiedzalności w centrach i parkach handlowych – w listopadzie 2021 roku zarejestrowano średnio 411,2 tys. odwiedzających na jedno centrum handlowe. Stanowi to 9% wzrost w porównaniu do 2019 roku. Grudzień - pomimo najwyższej wartości w skali całego roku, tj. 443,6 tys. odwiedzających - to czas ponownego spadku i kształtowania się poziomu odwiedzających na poziomie wartości przedpandemicznych, tj. 8%.  

Zebrane dane w obszarze odwiedzalności obiektów handlowych przez konsumentów wykazują 17-proc. spadek w porównaniu do 2019 r, i 15-proc. wzrost w porównaniu do roku 2020. Rok temu spadek odwiedzialności był głębszy i wyniósł średnio 28%. W drugim półroczu - gdy centra handlowe funkcjonowały w reżimie sanitarnym wymagającym ograniczenia zbiorowisk konsumentów do 1 os. na 15 mkw. - spadek odwiedzialności, w porównaniu do 2019 r., wyniósł ok. 5%. Pozwala to sądzić, że okres największych spadków odwiedzania centrów handlowych jest już za nami - mówi Beata Kokeli, Partner, Head of Retail Agency Poland w C&W.

Jak przedstawiają skumulowane statystyki, poziom sprzedaży w grudniu 2021 roku  był wyższy o 9% niż w roku poprzednim, a jednocześnie niższy o 13% niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Średni wzrost w całym 2021 r. wyniósł 5% w porównaniu do 2020 r. Wciąż jednak poziom ten jest niższy o ok. 25% od obrotów osiąganych w 2019 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: