Pomoc dla polskich producentów ważnego składnika piwa

Producenci rolni chmielu, którzy spełniają warunki przyznawania pomocy, mogą od 29 lipca do 12 sierpnia br. składać wnioski o jej przyznanie - poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać producenci rolni, którzy spełniają następujące warunki:

  • uprawiali chmiel w 2020 lub 2021 r.;
  • za 2020 lub 2021 r. została im przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • zagraża im utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 i 2021.

Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:

  • 8027 zł na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.
  • 6421 zł na drugi i trzeci hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.
  • 4013 zł na czwarty i piąty hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.

Wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Skomentuj artykuł: