Ponowne konsultacje projektu ustawy o działalności lombardowej

Ministerstwo Finansów we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowało i skierowało do ponownych konsultacji projekt ustawy o działalności lombardowej. Nowy projekt nie zmienia podstawowych założeń regulacji działalności lombardowej. 

Celem projektowanych zmian jest wzmocnienie poziomu ochrony klientów lombardów.

Konsultacje potrwają do 28 października 2022 r.

Projektowana regulacja określa ramy prowadzenia działalności lombardowej, obowiązki przedsiębiorców, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, całkowity koszt pożyczki lombardowej, zasady dotyczące sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy.

Celem projektu jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów poprzez obowiązek rejestracji działalności w rejestrze przedsiębiorców oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumenta.
 

Skomentuj artykuł: