Powstanie głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum firm DEME CONCESSIONS N.V. oraz QTERMINALS W.L.L. podpisały przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego. Terminal spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Stworzy również nowe miejsca pracy w regionie.

- Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w Programie rozwoju portów morskich do 2023 r. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Jest to inwestycja, która zapewni impuls rozwojowy nie tylko dla Świnoujścia i Pomorza Zachodniego, ale też dla całej krajowej gospodarki - powiedział prezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Krzysztof Urbaś. 

Przeprowadzone analizy rynku i badania wykonane przez niezależnych ekspertów wskazują, że terminal zlokalizowany w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, jest bardzo potrzebny, aby obsłużyć rosnący popyt na kontenery. Zdaniem ekspertów długoterminowe perspektywy wzrostu oceanicznego transportu kontenerowego oraz obroty ładunków skonteneryzowanych na Bałtyku potwierdzają potrzebę powstania takiego terminalu. Przemawiają za tym także argumenty naukowców i przedsiębiorców działających na rynku dostaw ładunków skonteneryzowanych.

Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Inwestycja może być realizowana w dwóch etapach, pierwszym etapem będzie obsługa 1 mln TEU rocznie. Terminal niemal w całości powstanie na pirsie zlokalizowanym na Zatoce Pomorskiej i zostanie sfinansowany przez inwestora, który został wyłoniony w drodze konkurencyjnego przetargu. Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami w standardzie „green terminal”. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku 2028 r.

Linie żeglugowe, będące klientami terminalu, będą mogły w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Świnoujściu.

Skomentuj artykuł: