Powstanie spec-zespół ds. transformacji spółek

Minister aktywów państwowych powoła zespół ekspercki do spraw transformacji spółek energetycznych, który ma m.in. rekomendować ministrowi propozycje przepisów ułatwiających prowadzenie inwestycji sieciowych w nowe moce wytwórcze oraz rekomendować sposoby i źródła ich finansowania - wynika z opublikowanego dzisiaj zarządzenia ministra.

Zespół ma też oceniać wpływ inwestycji na bezpieczeństwo energetyczne państwa i ceny energii elektrycznej.

Jak podano w zarządzeniu, zespół ma również zajmować się diagnozowaniem kluczowych potrzeb sektora energetycznego związanych z transformacją energetyczną, proponowaniem działań na rzecz efektywnego funkcjonowania, rozwoju oraz transformacji sektora energetycznego i analizować procesy gospodarcze oraz ekonomiczne związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego.

Zarządzenie przewiduje, że do zadań zespołu ma też należeć analizowanie i monitorowanie realizacji strategii spółek sektora elektroenergetycznego z udziałem Skarbu Państwa, opiniowanie, na potrzeby ministra aktywów, projektów aktów legislacyjnych oraz projektów dokumentów rządowych związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem sektora energetycznego

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: