Prawie ćwierć miliarda na inwestycje gmin uzdrowiskowych

Znane są już wyniki edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych. Rządowe wsparcie w łącznej wysokości ponad 240 mln zł trafi do 50. samorządów. To pieniądze m.in. na drogi i infrastrukturę turystyczną.

- Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Polega na wsparciu inwestycji realizowanych przez samorządy. Pandemia uderzyła w budżety gmin uzdrowiskowych. W czasie obostrzeń odwiedziło je mniej turystów i kuracjuszy niż w poprzednich latach. Środki ze specjalnej edycji programu pomogą wyrównać straty i podnosić jakość życia lokalnych społeczności - mówi Michał Baj, dyr. zarządzający Pionem Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych w BGK.

W specjalnej edycji programu dla gmin uzdrowiskowych wnioski złożyło 50 samorządów (na 51 uprawnionych). Wszystkim przyznano dofinansowanie dla co najmniej jednego wniosku.

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową, inwestycje związane z zachowaniem funkcji leczniczych, infrastrukturę turystyczną.

Rządowe wsparcie pomoże zrewitalizować 26 parków zdrojowych, wybudować lub zmodernizować 10 bulwarów, promenad i deptaków uzdrowiskowych, 8 tężni uzdrowiskowych/solankowych oraz 5 basenów i pływalni.

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował premier w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

Źródło

Skomentuj artykuł: