Prawie jedna trzecia firm pozytywnie ocenia odliczanie wydatków na B+R

31,4 proc. firm pozytywnie oceniło możliwość odliczania wydatków na badania i rozwój (B+R), a blisko 1/3 podała ocenę średnią - pisze Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Ulgę najbardziej doceniły firmy z sektora budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego.

W IV kwartale 2019 r. Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził ogólnopolskie badanie wśród reprezentatywnej grupy 1050 przedsiębiorstw w celu pozyskania opinii przedsiębiorców na temat ich funkcjonowania. Pytania z zakresu oceny polityki gospodarczej państwa dotyczyły m.in. możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

"Wyniki badania wskazują na korzystną ocenę wprowadzonego udogodnienia w postaci ulgi podatkowej na B+R. 31,4 proc. przedstawicieli badanych firm wysoko oceniło możliwość odliczania wydatków na B+R, a blisko 1/3 podała ocenę średnią"

czytamy w tygodniku PIE.

Jak wskazano, największy odsetek (40,9 proc.) wysokich ocen ulgi podatkowej na B+R wystąpił w grupie firm największych, zatrudniających 250 i więcej osób, natomiast wśród przedstawicieli firm najmniejszych (zatrudniających do 9 osób) wysoką ocenę odnotowano dla 34,5 proc. badanych.

Możliwość odliczania wydatków na B+R najbardziej docenili przedstawiciele firm należących do sektora budownictwa (45 proc. ocen wysokich i 5,4 proc. niskich) oraz przetwórstwa przemysłowego (40,5 proc. ocen wysokich). Najniższy odsetek ocen wysokich należał do firm ze sfery transportu (22,7 proc.).

"Przedsiębiorstwa, dla których rynki zagraniczne są głównym kierunkiem sprzedaży wyrobów i usług, znacznie częściej podawały wysoką ocenę możliwości odliczania wydatków na B+R (53,6 proc.) niż firmy, które sprzedają swoje towary i usługi przede wszystkim na rynkach regionalnych"

napisano.

PIE wskazało, że wprowadzenie przez ustawodawcę możliwości odliczania od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową przyczyniło się do zajęcia przez Polskę 8. miejsca wśród 36 krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem wysokości wsparcia podatkowego dla działalności B+R.

PIE przypomniał, że w listopadzie 2017 r. Sejm zadecydował o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, zmieniając przepisy o PIT i o CIT dotyczące ulgi na badania i rozwój (B+R). 

Źródło

Skomentuj artykuł: