Przeciętne wynagrodzenie +12,7% w sierpniu 2022

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu br. o 12,7% w stosunku do sierpnia 2021r. To poniżej stopy inflacji, która w sierpniu br. wyniosła 16,1%. 

To także poniżej oczekiwań rynkowych (analitycy prognozowali wzrost rzędu 13,9%) - napisał w komentarzu Jarosław Jamka, CIO w spółce WealthSeed. 

Jak podkreśla, wzrost wynagrodzeń ewidentnie przyspiesza, w sierpniu 2021 r. wynagrodzenia rosły w tempie 9,5%, a w sierpniu 2020r. jedynie 4,1%. W ujęciu miesięcznym mamy spadek przeciętnego wynagrodzenia o 2,9% (to efekt odwrócenia się jednorazowych wzrostów wynagrodzeń w lipcu br. w branży górniczej, leśnictwie i energetyce). 

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych (w sektorze przedsiębiorstw dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób), GUS podaje też kwartalnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (według ostatnich dostępnych danych za Q2 2022 wynosiło 6,156.25 zł). 

Według eksperta najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych. Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną (czyli na ile wysoki poziom inflacji doprowadził już do zmian strukturalnych na rynku pracy w formie stałych mechanizmów indeksacji wynagrodzeń – co oczywiście będzie miało wpływ na pozostanie inflacji na wyższym poziomie). W lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi (przeciętne wynagrodzenie w górnictwie wzrosło w lipcu br. o 26% w stosunku do czerwca br., natomiast w sierpniu br. spadło o 33,6% - ale np. ciągle jest wyższe o 17% w stosunku do maja br.). 

Aktualnie najwyższe przeciętne wynagrodzenia są w branży „Informacja i komunikacja” – 11,192.76 zł. Druga branża z najwyższymi pensjami to „Górnictwo i wydobycie” z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 9,944.69 zł.

Tymczasem aktualna inflacja w Polsce w sierpniu 2022r. wyniosła 16,1% w stosunku rocznym. Tylko w jednej branży (transport) wzrost przeciętnego wynagrodzenia był wyższy od stopy inflacji. W przypadku inflacji miesięcznej (w sierpniu 2022r. miesięczna zmiana inflacji wyniosła +0,8%) jest podobnie, bo tylko w jednej branży wzrost wynagrodzenia był większy od miesięcznej inflacji (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

Na koniec spójrzmy jeszcze na zmianę przeciętnego wynagrodzenia w stosunku rocznym i najnowszą projekcje wzrostu wynagrodzeń opublikowaną przez NBP w lipcu br. Według projekcji NBP wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Q3 2022 roku ma wynieść 11,2% (rok do roku) a na koniec okresu projekcji, czyli w Q4 2024 roku ma spaść do 5,7%. Znając już dzisiaj dane miesięczne za lipiec i sierpień br. można stwierdzić, że prognoza NBP jest już trochę nieaktualna. Wygląda raczej, że idziemy na wzrost wynagrodzeń w Q3 rzędu 12-14% a nie 11,2%. Wyższy wzrost wynagrodzeń może mieć przełożenie na wyższą inflację – stwierdza na zakończenie ekspert. 

Skomentuj artykuł: