Przedsiębiorcy: Nadal nierozwiązane kwestie poprawy w sektorze ochrony zdrowia i zamówień publicznych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podsumowała 2022 r. w polskiej gospodarce i opublikowała prognozy na rok 2023. Ubiegły rok zdominowała wysoka inflacja - niestety łagodzona narzędziami proinflacyjnymi, brak inwestycji z KPO, problemy wynikające z Polskiego Ładu oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę - a w konsekwencji zakłócenia w łańcuchach dostaw i kryzys energetyczny.

Nadal nierozwiązane pozostają także kwestie poprawy w sektorze ochrony zdrowia i zamówień publicznych - gdzie nie wdrożono waloryzacji inflacyjnej.
Kluczowe zjawiska wskazywane przez FPP na 2023 rok:

  •     wysokie ceny energii i inflacja;
  •     konieczność odblokowania KPO i inwestycji;
  •     ograniczenia w dostępie do finansowania przedsiębiorstw, wysokie koszty obsługi długu publicznego, licytacja przedwyborcza, wypychanie prywatnego biznesu z rynku przez sektor publiczny, zastój w budownictwie i wzrost szarej strefy;
  •     wdrożenie systemu KSeF, zmiany w zamówieniach publicznych oraz obowiązek raportowania ESG dla dużych firm;
  •     rewolucja w prawie pracy i konieczna poprawa systemu ochrony zdrowia.

- Prognozy FPP na 2023 rok wskazują przede wszystkim na wysokie ceny energii i dalsze ograniczanie popytu wynikające z rosnącej inflacji. Kluczowym wyzwaniem na przyszły rok będzie odblokowanie KPO i nowa perspektywa finansowa oraz podtrzymanie dynamiki inwestycji w gospodarce - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

W jego przekonaniu zagrożeniem może być ograniczenie w dostępie do finansowania przedsiębiorstw, wzrost kosztów obsługi długu publicznego, licytacja przedwyborcza w trudnych czasach dla finansów publicznych, „wypychanie” prywatnego biznesu z rynku przez sektor publiczny, zastój w budownictwie, a także wzrost szarej strefy - w obrocie gospodarczym i na rynku pracy.

- Ważne działania związane będą z wdrożeniem na pełną skalę Krajowego Systemu e-Fakturowania (KSeF), zdefiniowaniem pozacenowych kryteriów ofert w zamówieniach publicznych oraz obowiązek raportowania ESG dla dużych firm - stwierdza dalej Marek Kowalski.

- Nadal ogromnym problemem pozostaje system ochrony zdrowia - bez poprawy dostępności usług publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia oraz poprawy najważniejszych wskaźników epidemiologicznych, w tym liczby lat przeżytych w zdrowiu, zjawisko braku odpowiedniej podaży pracy będzie coraz bardziej doskwierać przedsiębiorcom - dodaje. - W 2023 r. przedsiębiorcy zderzą się również z rewolucją w prawie pracy. Wchodzą w życie nie tylko nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników, ale prawdopodobnie także dodatkowe uprawnienia pracownicze wynikające z tzw. dyrektywy work-life balance i obowiązki z dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy. Z kolei na poziomie unijnym będą kontynuowane prace nad dyrektywą o tzw. pracy platformowej oraz dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Wszystkie te regulacje będą wymagały od pracodawców odpowiedniego dostosowania się i realizacji szeregu nowych obowiązków. Szansą dla Polski i krajowych przedsiębiorstw będzie Ukraina - odbudowa kraju w kontekście infrastrukturalnym i gospodarczym - podkreśla przewodniczący FPP.

Źródło

Skomentuj artykuł: