Przychody i zyski polskiej giełdy na rekordowym poziomie

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2021 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 407,6 mln zł, zysk EBITDA na poziomie 215,2 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto w wysokości 161,3 mln zł. 

Ponadto koszty operacyjne w 2021 r. wyniosły 229,4 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 56,3%.

- Już po raz czwarty mam przyjemność przedstawić sprawozdanie finansowe, w którym zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przekracza 150 mln zł. Po raz drugi z rzędu udało się nam wypracować ponad 400 mln zł przychodów. Poprzedni rok był również bardziej łaskawy dla wdrażania naszej strategii #GPW2022 niż rok 2020, kiedy pandemia opóźniała nasze prace. Dzięki rozwojowi głównych linii biznesowych mamy silną pozycję finansową, która umożliwia nam wchodzenie w nowe obszary biznesowe

- mówi Marek Dietl, prezes GPW.

W 2021 r. wciąż były odczuwalne skutki pandemii, które stymulowały zmienność na globalnych rynkach finansowych. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 5,5% rdr do rekordowego poziomu 313,5 mld zł. W stosunku do obrotów z 2019 roku oznacza to wzrost o 63,7%. 

W 2021 r. na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 16 spółek (w tym miały miejsce cztery przeniesienia notowań z NewConnect) oraz 32 spółki na rynku NewConnect. Wśród spółek debiutujących na rynku NewConnect dominowały spółki z branży gamingowej oraz biotechnologicznej. Największym debiutem na GPW był debiut grupy Pepco, którego IPO osiągnęło wartość 3,2 mld zł (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji 
- 3,7 mld zł.).

Rok 2021 był kolejnym rokiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec 2021 r. KDPW prowadził ponad 1,374 mln rachunków vs. 1,329 mln na koniec 2020 r. W ciągu roku przybyło 44,85 tys. rachunków, co oznacza wzrost o 3,4%.

W 2021 r. odnotowano rekordowy wolumen na rynku spot energii elektrycznej - 36,2 mln TWh oraz najlepszy w historii rezultat obrotu gazem ziemnym - 180,8 TWh (łącznie na rynku terminowym oraz spot). Rekordowy był również wolumen transakcji w rejestrze gwarancji pochodzenia, który wyniósł 30,3 TWh.
O potencjale GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy. W sierpniu 2021 r. wypłacono 104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,50 zł na akcję i stanowi 77,3% skonsolidowanego zysku netto za 2020 r. (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Ubiegłoroczna stopa dywidendy osiągnęła poziom 5,23%.

Źródło

Skomentuj artykuł: