Radzimy gminom, jak kupić mieszkańcom węgiel w PGG S.A.


Już ponad 700 gmin zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawy węgla w ramach zakupu po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych. W opinii resortu aktywów państwowych  proces dystrybucji węgla z udziałem samorządów przebiega coraz sprawniej.

Do około 150 gmin we wszystkich województwach obsługiwanych przez PGG S.A. dotarł już węgiel i został przez gminy skierowany do sprzedaży dla mieszkańców.

Dostawy realizowane są ze śląskich kopalń transportem kolejowym i samochodowym oraz poprzez punkty Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG S.A. (sieć KDW liczy obecnie 130 składów węgla w całej Polsce). Dębica i Radom zdecydowały się na samodzielny odbiór kolejowy i węgiel w ilościach powyżej 1000 ton jednorazowo został im już dostarczony.

Polska Grupa Górnicza S.A. z każdym dniem zwiększa wydawanie węgla gminom, aby wszyscy uprawnieni i chętni do zakupu opału w samorządzie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia mogli otrzymać węgiel. W Żywcu, który jako pierwsze miasto w województwie śląskim już przed dwoma tygodniami przystąpił aktywnie do rządowego programu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców, podsumowano w czwartek 1 grudnia dotychczasowy etap działań i wymieniano doświadczenia z pierwszych tygodni funkcjonowania programu. Od 18 grudnia, kiedy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Ekoterm w Żywcu rozpoczął sprzedaż węgla dostarczanego przez Polską Grupę Górniczą S.A., w opał zaopatrzyło się 620 gospodarstw domowych. Dzięki sprawnej logistyce dostaw i wysiłkom samorządowców oraz pracowników miejskiej spółki ciepłowniczej cenę za tonę węgla opałowego udało się w Żywcu obniżyć do poziomu 1850 zł. Praktyczne rozwiązania stosowane w Żywcu stały się modelem dla innych miast i gmin regionu.