Rekord na GPW. Wartość obrotów akcjami w I półroczu 2020 r. to 131 mld zł

W pierwszym półroczu 2020 r. wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła rekordowe 131 mld zł. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się branże: finanse, handel i usługi oraz paliwa i energia - podała Giełda Papierów Wartościowych w piątkowym komunikacie.

Wedle GPW w tym samym okresie odnotowano na parkiecie NewConnect rekordowe obroty w wysokości 4,1 mld zł, a najwięcej handlowano na NC akcjami spółek z segmentów: gry komputerowe, biotechnologia oraz energia odnawialna.

"Pandemia koronawirusa spowodowała dużą zmienność cen akcji i innych instrumentów finansowych notowanych na giełdach na całym świecie, w tym w Polsce" - podano.

Jak napisano, największą aktywność inwestorów w 2020 r. odnotowano w czerwcu. "W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku na GPW zadebiutowało 5 spółek: jedna na Głównym Rynku i cztery na rynku NewConnect. Kolejna spółka zadebiutowała na Głównym Rynku w lipcu br." - dodano.

"Wysoka zmienność spowodowała w pierwszym kwartale, że giełdy w całej Europie notowały rekordowe wartości obrotów. Dynamiczne odbicie indeksów w drugim półroczu sprawiło, że rekordowe obroty utrzymały się również w drugim kwartale" 

powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

Jego zdaniem gwałtowne spadki, a następnie wzrosty kursów akcji przyciągnęły na rynek kapitałowy nowych inwestorów.

"W pierwszym półroczu w domach maklerskich zostało otwartych ponad 70 tys. nowych rachunków inwestycyjnych. Liczymy, że większość z tych inwestorów pozostanie na rynku kapitałowym na dłużej" - dodał.

Giełda podała, że największe wartościowo obroty na Głównym Rynku GPW w pierwszej połowie 2020 r. generowały takie sektory, jak finanse, paliwa i energia czy handel i usługi.

"Niewątpliwym liderem wzrostów cen akcji pierwszego półrocza są spółki z branży technologii i gamingu" - napisano. "Wartość indeksu WIG.GAMES, w którego skład wchodzą najwięksi producenci gier notowani na Głównym Rynku GPW, od początku roku wzrosła o niemal dwie trzecie" 

poinformowano.

W obszarze technologii drożały akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIGTech i WIG-informatyka. Ten pierwszy urósł w pierwszym półroczu o ponad dwa razy więcej niż w drugiej połowie 2019 r. "Najlepszym miesiącem w tym roku dla WIGTech był kwiecień, kiedy jego wartość wzrosła o ponad 20 proc." - czytamy. Mimo pandemii koronawirusa, dobrze sobie radził również indeks sWIG80. Na koniec czerwca jego wartość wzrosła o ponad 11 proc. od początku roku.

Według GPW liczba spółek notowanych na rynku NewConnect na koniec czerwca wyniosła 372. Historycznie wysokie obroty w pierwszej połowie 2020 r. na tym rynku dały wzrost o 550 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2019 r., a w samym kwietniu przekroczyły 1 mld zł.

"Wartość indeksu spółek z tego rynku – NCIndex – od początku roku wzrosła o 91,6 proc." - wskazała GPW. "W lipcu natomiast NewConnect kilka razy osiągnął historyczny rekord dziennych obrotów sesyjnych, który obecnie wynosi 204 mln zł" - dodała.

"Cieszy nas wzrost obrotów na NewConnect w I połowie 2020 r. i rosnąca liczba inwestorów na tym rynku" 

powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Jego zdaniem niski poziom stóp procentowych sprzyja rynkowi kapitałowemu, wielu inwestorów szuka alternatywnych do lokat bankowych sposobów inwestowania wolnych środków.

"Na rynku NewConnect notowanych jest wiele spółek z perspektywicznych sektorów, o dużym potencjale wzrostu i cieszymy się, że zostały one zauważone przez inwestorów" - dodał.

Spółka podała, że rynek obligacji Catalyst z końcem czerwca liczył 135 emitentów.

"W pierwszej połowie 2020 r. BGK i PFR wprowadziły do obrotu wtórnego na rynku Catalyst obligacje o wartości ponad 104 mld zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość obrotów obligacjami na Catalyst w tym okresie wyniosła 1,4 mld zł, z czego prawie 900 mln zł to obligacje korporacyjne, 430 mln zł – skarbowe i BGK oraz 0,45 mln zł – komunalne" - czytamy.

Z danych GPW wynika, że Skarb Państwa i BGK wprowadziły na Catalyst obligacje o łącznej wartości 890 mln zł, a wartość nowych emisji obligacji spółek wyniosła 67,7 mln zł, a miast i gmin – 25,6 mln zł.

Giełda podała, że w pierwszej połowie 2020 r. wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł ponad 5,8 mln i wzrósł w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. o 76,6 proc., a wartościowo derywaty odpowiadały za 43 proc. wszystkich obrotów na GPW. "Najpopularniejszym instrumentem w tej kategorii pozostają kontrakty na indeksy, które stanowiły ponad połowę obrotów instrumentami pochodnymi na GPW w pierwszej połowie tego roku" - poinformowano.

Łączna wartość obrotów produktami ETP (ang. Exchange Traded Products) na GPW, które obejmują fundusze ETF i produkty strukturyzowane, wyniosła w pierwszej połowie br. niemal 2 mld zł. "Z tego największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się produkty strukturyzowane, których obroty sięgnęły ponad 1,5 mld zł w ramach 223 tys. transakcji - podano.

"Warto przy tym zauważyć, że obroty tymi instrumentami w całym 2019 r. wyniosły 1,31 mld zł" 

zaznaczono
Źródło

Skomentuj artykuł: