Rusza konkurs w ramach programu Senior+. Do podziału jest 60 mln złotych

Rusza konkurs ofert do kolejnej edycji programu "Senior+", mających na celu tworzenie przestrzeni sprzyjącej aktywizacji osób starszych. Do wzięcia - co podkreśla minister Marlena Maląg - jest 60 mln złotych.

Oferty konkursowe w ramach programu "Senior +" na lata 2021-2025. W latach 2016-2020 powstało 873 nowe domy i kluby "Senior +", których głównym celem jest wspierania aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznejk osób starszych. W zajęciach mających na celu aktywizację seniorów, w samym tylko 2020 r. wzięło udział ponad 23 tysiące osób. 

Rząd uznał, że sukces pierwszej edycji programu, zakończonej w roku 2020, powinien być kontynuowany w nowej odsłonie - jako program wieloletni "Senior +" na lata 2021-2025".

– Mam wielką przyjemność ogłosić start konkursu ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących domów i klubów „Senior+”. Do wzięcia jest 60 mln zł, dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie

podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy to jednorazowe wsparcie na budowę lub dostowanie i wyposażenie ośrodka wsparcia seniorów - dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. całkowitych kosztów realizacji, nie wyższych niż 400 tys. zł (w przypadku Domu Dziennego) czy 200 tys. (w przypadku Klubu). Moduł drugi to wsparcie funkcjonowania istniejących ośrodków. To kwota nie wyższa niż 400 zł miesięcznie na jedno miejsce w przypadku Domu Dziennego i 200 zł w przypadku Klubu.

Termin składania ofert mija 24 marca, a wyniki konkursu podane zostaną na stronie senior.gov.pl i stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 30 kwietnia 2021. 


Żeby wziąć udział w konkursie, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.
Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Aby dokończyć proces składania oferty należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert; zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować; oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby; należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. 

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N